Smještaj i položaj

Grad Velika Gorica nalazi se 16 km južno od Zagreba i središte je područja od 552 kvadratna kilometra. Do 1990. Velika Gorica je bila općina, a od tada je u sastavu Zagreba. Status grada Velika Gorica je dobila 1995. godine. Na području nekadašnje Općine Velika Gorica danas su i tri novoosnovane općine – Kravarsko, Pokupsko i Orle.

Velika Gorica je najveće i glavno naselje tradicionalne regije Turopolja. Jedno je od češćih mišljenja da se naziv Turovo polje, odnosno Turopolje izvodi od staroslavenske riječi «tur» koja je označavala dugorogo govedo, a imala je značenje «oploditelja» i «Boga Sunca». Govedo je izumrlo u 16. stoljeću. Turopolje se, međutim, sve do 16. st., naziva Campus Zagrabiensis, tj. Zagrebačko polje, ili pak samo Campus (Polje). Tek tada taj naziv postupno ustupa mjesto imenu Turovo polje, odnosno Turopolje.

Naselje Velika Gorica prvi se put spominje 1228. godine kao sjedište župe. Riječ gorica označava šumu ili vinograd. Arheološka nalazišta govore da je na njezinu području bilo života i u pradavno vrijeme. Primjer za to je rimsko nalazište Andautonija. Spomenimo i kamenu sjekiru u Mraclinu te grobna polja sa žarama iz doba prapovijesti u središtu Velike Gorice.

Danas grad Velika Gorica ima oko 35 000 stanovnika, a sa širom okolicom više od 70 000. Sedmi je grad po veličini u Hrvatskoj.

Reljefna obilježja i klima

Područje grada Velike Gorice leži najvećim dijelom u nizinskom dijelu Turopolja, a obuhvaća i sjeveroistočne padine brdsko – brežuljkastog pobrđa Vukomeričkih gorica.

Područje grada Velike Gorice ulazi u šire klimatsko područje umjereno tople, vlažne, kišne šumske klime. Najmanje oborina pada zimi, dok je izrazitiji oborinski maksimum na prijelazu iz proljeća u ljeto. Srednja temperatura najtoplijeg mjeseca (srpnja) ne prelazi 22°C, a barem četiri mjeseca u hladnijem dijelu imaju srednju temperaturu iznad 10°C.

Tekst preuzet sa web stranice Turističke zajednica Grada Velike Gorice
http://www.tzvg.hr