Erasmus+ najveći je program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih te sporta. Program se odnosi na razdoblje od 2014. do 2020. godine i nudi brojne mogućnosti za učenike, mlade, osoblje, obrazovne ustanove i organizacije uključene u obrazovanje, osposobljavanje i sport.

Program u Republici Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr).

Program Erasmus+ zamjenjuje dosadašnjih sedam programa (Program za cjeloživotno učenje [Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig], Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje sa industrijaliziranim zemljama).

Erasmus+ provodi se kroz tri ključne aktivnosti:

KA1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (Learning Mobility) – mobilnost pojedinaca (studenata i (ne) nastavnog osoblja) u svrhu učenja i usavršavanja

 1. mobilnost u svrhu provođenja razdoblja studija u inozemstvu u svrhu studiranja ili stručne prakse (Credit mobility). Provodi se na sve tri razine preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini (Bachelor/Master/Doctorate). U ovu skupinu ulazi i mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu nastavničkog rada i/ili usavršavanja).
 2. Mobilnost u svrhu stjecanja visokoškolske kvalifikacije kroz združene studije (Degree mobility).
 3. Jamstvo za zajmove za studente diplomskih studija (Student loan guarantee)- studenti u visokom obrazovanju iz partnerskih država mogu u okviru programa zajam na diplomski studij u inozemstvo.

KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse (Cooperation)- suradnja u svrhu inovacija i razmjene dobre prakse (suradnja s gospodarskim subjektima)

 1. strateška partnerstva (Erasmus Strategic Partnerships) – razvoj inicijativa u jednom ili više područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih i promicanje inovacija razmjene iskustva i znanja između različitih vrsta organizacija uključenih u obrazovanje, osposobljavanje i mlade ili u drugim mjerodavnim područjima.
 2. udruženja znanja (Knowledge Alliances) – strateška partnerstva ustanova visokog obrazovanja i poduzeća radi promicanja inovacija, kreativnosti i poduzetništva kroz nove mogućnosti za učenje i stjecanje kvalifikacija.
 3. udruženje sektorskih vještina – podupiranje izrada i pružanje zajedničkih kurikuluma, programa i metoda učenja i poučavanja za strukovno obrazovanje.
 4. projekti jačanja sposobnosti – podupiranje suradnje s partnerskim državama u područjima obrazovanja i mladih u cilju jačanja sposobnosti i podržavanje organizacija ustanova i sustava u njihovom postupku modernizacije i internacionalizacije.
 5. Platforme za IT potporu, kao što su E-Twinning, Europska platforma za obrazovanje odraslih (EPALE) i Europski portal za mlade.

KA3 – Potpora za reformu politike (Policy reform)

 1. znanja u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za donošenje politika na temelju dokaza i praćenje u okviru Europe 2020.
 2. inicijative za inovacije u području politika – promicanje inovativnih politika među dionicima i omogućavanje javnim tijelima da ispituju učinkovitost inovativnih politika.
 3. potpora europskim alatima politika – za olakšavanje transparentnosti i priznavanja vještina i kvalifikacija te prijenos bodova, za poticanje osiguravanja kvalitete, podržavanje vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, upravljanja vještinama i savjetima.
 4. suradnja s međunarodnim organizacijama priznate stručnosti i analitičke sposobnosti za jačanje učinka i dodane vrijednosti politika u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.
 5. dijalog s dionicima, promicanje politika i programa s javnim tijelima, pružateljima usluga i dionicima u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih važnih za jačanje svijesti o strategijama Europe u visokom obrazovanju te o vanjskoj dimenziji obrazovanja, osposobljavanja i politika za mlade u EU.

Europska komisija odgovorna je za provedbu programa Erasmus+, za centralizirane aktivnosti programa nadležna je Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), dok su decentralizirane aktivnosti u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU).

Dodatne informacije mogu se pronaći na internetskim stranicama AMPEU i stranicama Europske komisije.