Poštovani studenti,

rezultati natječaja Erasmus+ objavljenog 31. ožujka 2017. godine:

Studijski boravak Studij Godina Gdje Formalni kriteriji Godina upisa Bodovi Napomena
Ostvarili pravo na financijsku potporu
Krizmanić Tamara KMS 1 SMS, Maribor, SLO DA 2016. 15,00
Balaško Silvio KMS 1 SMS, Maribor, SLO DA 2016. 13,42
Lista čekanja
Herček Tonka KMS 1 SMS, Maribor, SLO DA 2016. 12,67
Špehar Robert KMS 1 SMS, Maribor, SLO DA 2016. 10,97
Ciprijan Matteo KMS 1 SMS, Maribor, SLO DA 2016. 10,00
Tomljenović Ana-Marija KMS 1 SMS Laurea Finska DA 2016. 13,93 Izvršena mobilnost u prošlom razdoblju

Studenti će tokom ovog tjedna biti obaviješteni o rezultatima i potpisivanju ugovora o financijskoj potpori. Studenti koji se nalaze na listi čekanja mobilnost mogu ostvariti ukoliko će biti dodatnih financijskih sredstava ili kao “zero-grant” studenti (studenti bez financijske potpore).

 

Stručna praksa Studij Godina Gdje Formalni kriteriji Godina upisa Bodovi Napomena
Ostvarili pravo na financijsku potporu
Vukalić Erna OCO 3 SMP, Portugal DA 2014 19,97
Kangler Maša OCO 3 SMP, Portugal DA 2014 19,18
Roknić Daliborka OCO 3 SMP, Portugal DA 2014 18,47
Prguda Dorotea OCO 3 TBD DA 2014 18,29
Bajt Robert-Niko OZR 1 SMP Aeroservice d.o.o. Lešće, SLO DA 2016 18,27
Pinjuh Franko Ivan OZR 1 TBD DA 2016 17,08
Alexsandris Filip OZR 2 SMP, Malta DA 2015 16,67
Dubovski Matija OCO 3 TBD DA 2014 16,15
Katona Adam OZR 2 SMP, Malta DA 2015 15,64

Studenti će tokom ovog tjedna biti obaviješteni o rezultatima i potpisivanju ugovora o financijskoj potpori.Studenti su dužni u roku 45 dana dostaviti pozivno pismo ili potpisani Training agreement ukoliko navedene dokumente nisu imali prilikom prijavljivanja na natječaj.

Za sva dodatna pitanja obratite se Erasmus koordinatoru na erasmus@vvg.hr ili 01 7897 646.