Mobilnost u svrhu studija

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka podrazumijeva odlazak na studij u inozemnu visokoškolsku ustanovu. Trajanje mobilnosti u svrhu studijskog boravka je između 3 – 12 mjeseci, a ovisi o trajanju semestra na inozemnoj ustanovi. Studijski boravak može se ostvariti samo na ustanovama s kojima Veleučilište Velika Gorica ima potpisan međuinstitucijski ugovor.

Student na inozemnoj ustanovi može provesti jedan semestar ili cijelu akademsku godinu. Prije odlaska na mobilnost student potpisuje Ugovor za dodjelu financijske potpore i Learning agreement for studies u kojem su navedeni predmeti koje će student slušati i polagati na inozemnoj ustanovi te broj ECTS bodova koji će mu biti priznati povratkom na matičnu ustanovu. Također student može ostvariti mobilnost u svrhu pisanja završnog ili diplomskog rada.

Student školarinu plaća na matičnoj ustanovi što znači da je oslobođen školarine na stranome visokom učilištu.

Mobilnost u svrhu stručne prakse

Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse podrazumijeva odlazak na stručnu praksu u inozemnu visokoškolsku instituciju, instituciju ili tvrtku. Trajanje mobilnosti u svrhu stručne prakse je između 2 – 12 mjeseci.

Instituciju ili tvrtku za obavljanje stručne prakse student odabire sam. Veleučilište može preporučiti studentu instituciju ili tvrtku s kojima ima ostvarenu suradnju. U slučaju kada student sam nađe instituciju ili tvrtku za obavljanje stručne prakse mora na Natječaj priložiti pozivno pismo inozemne ustanove. Također student može predložiti instituciju ili tvrtku te zatražiti od Erasmus koordinatora da ih kontaktira.

Student može na mobilnost u svrhu stručne prakse otići i u roku od jedne godine nakon završetka studija uz uvjet da se na Natječaj prijavio za vrijeme trajanja studija. Trajanje stručne prakse studenata koji su nedavno diplomirali računa se prema maksimalnom razdoblju od 12 mjeseci ciklusa za vrijeme kojeg su predali zahtjev za obavljanje stručne prakse.

Prije odlaska na mobilnost student potpisuje Ugovor za dodjelu financijske potpore i Learning agreement for traineeship u kojem je naveden broj ECTS bodova koji će mu biti priznati povratkom na matičnu ustanovu. Student školarinu plaća na matičnoj ustanovi.

 

Isti student može sudjelovati u razdobljima mobilnosti do najviše 12 mjeseci na svakoj razini studija. (npr. student odlazi 5 mjeseci na studijski boravak u svrhu studija, te 6 mjeseci u svrhu stručne prakse. Broj odlaznih mjeseci dogovara se prema preferencijama studenata poštujući pravila o minimalnom broju mjeseci provedenih na mobilnosti. Datumi odlaska na obje mobilnosti u jednoj natječajnoj godini ne smiju se preklapati. Student se na određenu mobilnost može prijaviti samo jednom u okviru natječajne godine što znači da u natječajnoj godini može ići jednom na studijski boravak i jednom na stručnu praksu ali ne može u okviru iste natječajne godine ići više puta na praksu).

Student može kombinirati studiranje i praksu na istoj instituciji.

 

Studenti s posebnim potrebama

Osoba s posebnim potrebama je potencijalni sudionik čije je fizičko, psihičko ili zdravstveno stanje takvo da njegovo/njezino sudjelovanje u projektu/aktivnosti mobilnosti ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore. Za više informacija kliknite na LINK

 

Više informacija