Poštovani studentice i studenti,

pozivamo vas na predavanje gosta predavača doc. dr. sc. Andreja Velasa, ing. i dr. sc. Svetlika Jozefa, ing. u sklopu Erasmus+ programa. Predavači dolaze sa slovačkog fakulteta (Faculty of Security Engineering, University of Žilina).

Teme predavanja su sljedeće:

doc.dr.sc. Andrej Velas, ing. – krizni menadžment u Slovačkoj (praktična iskustva), snage zaštite i spašavanja u Slovačkoj, službe sigurnosti i edukacija u privatnom sektoru sigurnosti u Slovačkoj (statistički podaci, regulativa, inspekcije, specifičnosti)
dr.sc. Svetlik Jozef, ing. – prezentacija održanog eksperimenta požara automobila.

Predavanje će se održati u utorak 26.4.2016. s početkom u 17:15 u dvorani F.