Osiguravanje kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica predstavlja skup sistematičnih aktivnosti koje za cilj ima utvrđivanje dostignute razine kvalitete aktivnosti na Veleučilištu, kvalitete postignutih rezultata rada Veleučilišta te utjecaj sustava osiguravanja kvalitete na osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja, a u usporedbi sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja ili ESG standardima.

Veleučilište Velika Gorica predviđeno je u 2012. godini za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete koja se provodi u skladu s Planom vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u 2012. godini koji je Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje donio na temelju članka 23. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN, 45/09) te članka 30/1 i članka 44/2 Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

U skladu s pripremom Veleučilišta za vanjsku neovisnu prosudbu kao i provođenja unutarnje prosudbe kao temeljnog dokumenta za određivanja pozicije Veleučilišta u odnosu na kvalitetu potrebno je izvršiti niz radnji posebice u području implementacije postojećih dokumenata u tjeku 2012. godine te s istima nastaviti i u vremenu koje slijedi. Posebno će se provoditi analiza uspješnosti provođenja ISO 9001:2008 standarda.

Za detaljnije informacije posjetite našu stranicu!