Tvrtka SGS provela je na Veleučilištu Velika Gorica drugi nadzorni audit s prelazom na novu normu ISO 9001:2015.

Utvrđeno je da je prelazak na normu ISO 9001:2015 uspješno napravljen, da dokumentacija prati zahtjeve nove norme, da je postojeći sustav učinkovit te da se stalno unaprjeđuje. Nisu nađene nikakve nesukladnosti te su dani manji prijedlozi za unaprjeđenje i poboljšanje sustava.