Predstavnici Veleučilišta izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura i Nives Jovičić, pred. sudjelovale su na četvrtom sastanku Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet) koji je

30. svibnja 2018. Glavna je tema seminara bila optimizacija sustava unutarnjeg osiguravanja kvalitete; na koji način jedinice za interno osiguravanje kvalitete mogu poboljšati učinkovitost sustava, kako unaprijediti komunikaciju unutar visokog učilišta, kako prioritizirati ciljeve IOK-a, definirati ključna pitanja, definirati relevantne grupe dionika kako bi se s njima učinkovito komuniciralo, itd.

Tematsko izlaganje i radionicu održali su pozvani predavači s austrijskog sveučilišta WU – Vienna University of Economics and Business, Karl Ledermüller i Philipp Keller.

Detaljan program kao i prezentacije dostupne su na: http://www.azvo.hr/temp/Croqanet.zip