Agencija za znanost i visoko obrazovanje izradila je POJMOVNIK osnovnih termina i definicija u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju koji prenosimo u cijelosti