Popuni anketu i doprinesi budžetu!

Za svaku popunjenu anketu za ocjenjivanje
nastavnika i predmeta Uprava Veleučilišta
uplatit će 5kn Studentskom zboru VVG-a!

* Anketa dostupna kroz studentski Pretinac

4. sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj

Predstavnici Veleučilišta izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura i Nives Jovičić, pred. sudjelovale su na četvrtom sastanku Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet) koji je
30.

Više  »

No thumbnail

AZVO objavio Godišnje izvješće za 2017. godinu i Plan aktivnosti za 2018. godinu

Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavila Godišnje izvješće za 2017. godinu i Plan aktivnosti za 2018. godinu. 
Tijekom 2017. godine Agencija je provela brojne aktivnosti te su ostvareni vrijedni rezultati: obnovljeno je članstvo u krovnim europskim udruženjima za osiguravanje kvalitete –

Više  »

No thumbnail

Unutarnja prosudba sustava kvalitete 2017/2018

U skladu  s Planom  aktivnosti osiguravanja i promicanja kvalitete na  Veleučilištu Velika Gorica za 2017. godinu, Povjerenstvo za unutarnju  prosudbu sustava 

Više  »

No thumbnail

Najava radionica „Primjena metoda strateškog planiranja“

Na Veleučilištu Velika Gorica održati će se radionice iz tematske cjeline strateškog planiranja, u slijedećim terminima:

  • Utorak (6.2.2018.) 10:00 do 13:00
  • Srijeda (7.2.2018.) 10:00 do 13:00
  • Četvrtak (8.2.2018.) 10:00 do 13:00.

Više  »

No thumbnail

Sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj

Predstavnici Veleučilišta doc.dr.sc. Sanja Kalambura I Nives Jovičić, pred. sudjelovale su na trećem sastanku Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet) koji je održan 11.

Više  »

No thumbnail

Radionica za zaposlenike Veleučilišta “Izmjene norme ISO 9001:2015”

Na Veleučilištu Velika Gorica održat će se radionica Izmjene norme ISO 9001:2015 02. studenog 2017. od 10:00 do 15:30 sati.

Više  »

No thumbnail

Plan unutarnje prosudbe sustava kvalitete 2016.

U skladu  s Planom  aktivnosti osiguravanja i promicanja kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica za 2016. godinu, Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava 

Više  »

Rezultati provedenih anketa 2015./2016.

U a.g. 2015/2016 provedene su planirane ankete, a rezultati studenskih ankete za zimski semestar te rezultati ankete o zadovoljstvu tehničko-administrativnim osobljem i knjižnicom kao i rezultati anketa za poslodavce o zadovoljstvu studentima i Alumni ankete dostupni su na: https://www.vvg.hr/kvaliteta/ankete/izvjesca.

Više  »

No thumbnail

Recertifikacijski audit prema normi ISO 9001:2008

  1. svibnja 2016. godine na Veleučilištu Velika Gorica  provesti će se recertifikacijski audit prema normi ISO 9001:2008 sa slijedećim ciljevima:
  • potvrditi je li sustav upravljanja u skladu s zahtjevima  Norme
  • potvrditi da li organizacija učinkovito primjenjuje sustav upravljanja kvalitete
  • potvrditi je li sustav upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije.

Više  »

No thumbnail

Veleučilište dobilo međunarodni certifikat kvalitete!

Veleučilište je završilo petogodišnji ciklus razvoja sustava kvalitete te steklo međunarodni certifikat za učinkovit, razvijen i funkcionalno ustrojen sustav osiguranja kvalitete u obrazovanju,

Više  »

Page 2 of 9 - 1 2 3 4 9