Cijenjeni posjetitelji naših stranica,

posjetite kategoriju Ankete gdje možete preuzeti rezultate o ocjenjivanju nastavnika i kolegija za zimski semestar 2011/2012 na Veleučilištu kao i prethodne semestre.

NOVO!

Rezultati ankete o zadovoljstvu studenata knjižnicom VVG-a!

Rezultati ankete o zadovoljstvu studenata tehničko-administrativnim osobljem i podrškom na VVG-u!

Rezultati ankete o samoevaluaciji nastavnika, asistenata i stručnih suradnika!

Rezultati ankete koju su popunjavali poslodavci!

Rezultati ankete koju su popunjavali alumniji!

Rezultati ankete koju su popunjavali poslodavci kod kojih su naši studenti na praksi!