1. Akademska angažiranost
2. Prepoznavanje potreba osiguravanja kvalitete
3. Fokusiranje na promjenu ljudskog ponašanja bolje negoli izgradnja mehanizma sustava izvještavanja i kontrole
4. Jasno opisana svrha razvoja kulture kvalitete
5. Student je u centru zbivanja
6. Poticati partnerstvo i kooperaciju
7. Manje usredotočenje na pojedinačne izvedbe već se fokusirati na timski rad i društveno korisni rad
8. Poticati razvoj liderskih vještina
9. Dobrodošla vanjska vrednovanja
10. Neprestano provoditi proces self-reflection
11. Poticati inicijative za poboljšanja