Tvrtka SGS provela je na Veleučilištu Velika Gorica  kontrolni audit prema normi ISO 9001:2008 19. lipnja 2015. godine sa sljedećim ciljevima:

  • potvrditi je li sustav upravljanja u skladu s zahtjevima  Norme
  • potvrditi je li organizacija učinkovito primjenjuje sustav upravljanja kvalitete
  • potvrditi je li sustav upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije.

Utvrđeno je da dokumentacija prati zahtjeve norme, da je postojeći sustav učinkovit  te da se stalno unaprijeđuje. Nisu nađene nesukladnosti te su dani manji prijedlozi za unaprijeđenje i poboljšanje sustava koji se odnose na izradu plana održavanja i izradu kartica opreme.

Auditor Pavle Koprivanec u ime tvrtke SGS dao je pohvalu Veleučilištu na komunikaciji prodekana za nastavu i pročelnika studija sa studentima kroz korištenje informacijske infrasturkture!