Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) koji je Skupina za praćenje Bolonjskog procesa (Bologna Follow-up Group, BFUG) usvojila 19. rujna 2014. godine, usvojili su ministri Europskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area, EHEA).

Nove ESG standarde možete pogledati ovdje: ESG standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete