Najnovije!

Završen je proces naknadnog praćenja nakon provedene unutarnje prosudbe!  Čitajte izvješće povjerenstva za unutarnju prosudbu!Izvješće faze naknadnog praćenja

NOVO!

  • Povjerenstvo za osiguravanje i provođenje sustava kvalitete na Veleučilištu obavilo je čitav niz korektvnih radnji u periodu naknadnog praćenja, a nakon unutarnje prosudbe te donijelo Zaključke s preporuukama poboljšanja cjelokupnog sustava! Čitajte dokument Izvršenje Plan korektivnih radnji nakon unutarnje prosudbe
  • Uprava Veleučilišta također se očitovala na Izvješće o unutarnjoj prosudbi Prenosimo dokument u cijeliosti

O Č I T O V A N JE  na Unutarnju prosudbu

Čitajte PLAN AKTIVNOSTI KOREKTIVNIH RADNJI U PERIODU NAKNADNOG PRAĆENJA

Izvješće o unutarnjoj prosudbi 2012. (kompletno – PDF – 850KB)

Sadržaj

1.         Uvod

2.         Povjerenstvo za unutarnju prosudbu

3.         Postupak unutarnje prosudbe

4.         Opis sustava osiguravanja kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica

5.         Rezultati unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete

5.1.      Strategija razvitka i postupci za osiguravanje kvalitete

5.2.      Odobravanje, praćenje i periodična revizija programa te znanstveni i stručni rad

5.3.      Ocjenjivanje studenata

5.4.      Osiguravanje kvalitete nastavnog osoblja

5.5.      Resursi za učenje i pomoć studentima

5.6.      Informacijski sustav

5.7.      Javno informiranje

6.         Ocjena sustava osiguravanja kvalitete

7.         Period praćenja i naknadna unutarnja prosudba


1.      Uvod

Veleučilište Velika Gorica (u daljnjem tekstu. Veleučilište) je privatna visokoobrazovna ustanova osnovana 2003. godine koja provodi pet stručnih studija i tri specijalistička diplomska stručna studija tehničkog usmjerenja.

Potrebu za stručnim i specijalističkim studijima pokazuje analiza tržišta ljudskih potencijala gdje je ustanovljen nedostatak stručnjaka pojedinih tehničkih struka. Veleučilište Velika Gorica osigurava polaznicima stjecanje znanja koja će im na tržištu rada osigurati zapošljavanje i napredovanje u poslu, kao i cjeloživotno usavršavanje.

U skladu sa Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama Ministarstva znanosti i tehnologije Veleučilište Velika Gorica pokriva područja tehničkih znanosti. Veleučilište provodi trogodišnje stručne studije te jednogodišnje i dvogodišnje specijalističke diplomske stručne studije.

Unutarnja prosudba je postupak kojim se nastoji utvrditi stvarno stanje funkcioniranja sustava osiguravanja kvalitete i usklađenost provedbe aktivnosti tog sustava sa zahtjevima postavljenima u relevantnim dokumentima. Prosudba je proces koji kontrolira razvoj kvalitete aktivnosti koje Veleučilište poduzima i pruža nam mogućnost da na temelju konačne ocjene realnog stanja donesemo mjere poboljšanja odnosno mjere koje će postojeći sustav kvalitete unaprijediti.

Osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja je kontinuirani, stalni proces koji se odvija kroz planirane aktivnosti i postupke te između ostalog i kroz postupak unutarnje prosudbe.

Ciljevi unutarnje prosudbe su:

  • Provjera i ocjena učinkovitosti i svrsishodnosti  sustava osiguravanja kvalitete (SOK);
  • Utjecaj sustava na poboljšanje kvalitete obrazovanja u cijelosti;
  • Utjecaj na razvoj kulture kvalitete.