No thumbnail

Osiguravanje kvalitete na Veleučilištu

Osiguravanje kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica predstavlja skup sistematičnih aktivnosti koje za cilj ima utvrđivanje dostignute razine kvalitete aktivnosti na Veleučilištu,

Više  »