DEKANAT I DRUGE STRUČNE SLUŽBE VELEUČILIŠTA

Dekanat

Tel: 01/6222 501
e-mail: dekanat@vvg.hr
Fax: 01/6251 301

Dekan

Dr. sc. Ivan Toth, prof. v. š.
e-mail: ivan.toth@vvg.hr
Tel: 01/6251 322

Prodekan za nastavnu djelatnost

Dr. sc. Ivan Nađ, prof. v. š., mag. krim.
e-mail: ivan.nadj@vvg.hr
Tel: 01 4952 121
Mob: 098 248 873

Pomoćnica dekana za kvalitetu

Doc. dr. sc. Sanja Kalambura, prof. v. š., dipl. ing.
e-mail: sanja.kalambura@vvg.hr
Tel: 01/7897 642

Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju

Alen Stranjik, mag. ing. aeroing.
e-mail: alen.stranjik@vvg.hr
Tel: 01/6224 653

Tajnik
Lidija Derdić, dipl. iur.
e-mail: lidija.derdic@vvg.hr
Tel: 091/232 04 19


ODSJEK ZA KVALITETU

Voditeljica

Doc. dr. sc. Sanja Kalambura, prof. v. š., dipl. ing.
e-mail: sanja.kalambura@vvg.hr
Tel: 01/7897 642


ODJEL ZA NASTAVNU DJELATNOST

Pročelnica

Mr. sc. Tamara Čendo Metzinger, v. pred., dipl. soc.
e-mail: tamara.cendo-metzinger@vvg.hr
Tel: 01/7897 649

Tel: 01/7897 645


ODSJEK ZA STUDENTSKA PITANJA

Voditeljica

Jasna Jursik, prof.
e-mail: jasna.jursik@vvg.hr
Tel: 01/7897 654


ODJEL ZA MARKETING, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Pročelnik

Alen Stranjik, pred., mag. ing. aeroing.
e-mail: alen.stranjik@vvg.hr
Tel: 01/6224 653

Martina Bratić, mag. oec.
Stručna suradnica za marketing i opće poslove
e-mail: martina.bratic@vvg.hr
Tel: 01/ 2078 560

Marketing i odnosi s javnošću

Ana Mirenić, struč. spec. oec.
e-mail: ana.mirenic@vvg.hr
Tel: 01/7897 646

Kadrovski i opći poslovi

e-mail: kadrovska@vvg.hr
Tel: 01/7897 646

Pododsjek za ugostiteljske i uslužne djelatnosti

Voditelj
Ivica Turčić, bacc. ing. admin. chris.
e-mail: ivica.turcic@vvg.hr
Tel: 01/7897 650


ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE POSLOVE

e-mail: racunovodstvo@vvg.hr

Voditeljica

Vesna Valdec, struč. spec. oec.
e-mail: vesna.valdec@vvg.hr
Tel: 01/6251332, 01/7897644


ODSJEK ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

Voditelj

Damir Pavlović, asistent, struč. spec. ing. techn. inf.
e-mail: damir.pavlovic@vvg.hr
Tel 01/7897 641


KNJIŽNICA

Knjižničar: Ivan Turković
Tel: 01 7772 736
Email: knjiznica@vvg.hr

NASTAVNA, STRUČNA I ZNANSTVENA DJELATNOST

STRUČNI STUDIJI

OČNA OPTIKA

Pročelnik

Izv. prof. dr. sc. Josip Čulig, dr. med.
e-mail: josip.culig@vvg.hr


ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA

Pročelnik

Dr. sc. Dinko Mikulić, prof. v. š., dipl. ing.
e-mail: dinko.mikulic@vvg.hr
Tel: 01/6230 761


ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

Pročelnik

Dr. sc. Darko Virovac, v. pred., dipl. ing.
e-mail: darko.virovac@vvg.hr

Koordinator

Mirela Karabatić, v. pred., dipl. oec.
E-pošta: mirela.karabatic@vvg.hr
Telefon: 01 6222 501


ODRŽAVANJE RAČUNALNIH SUSTAVA

Pročelnik

Mr. sc. Vladimir Lebinac, v. pred., dipl. ing.
e-mail: vladimir.lebinac@vvg.hr
Tel: 01/7897 643

Pomoćnik pročelnika I

Krešimir Kavran, pred., struč. spec. ing. techn. inf., ing. el.
e-mail: kresimir.kavran@vvg.hr


UPRAVLJANJE U KRIZNIM UVJETIMA

Pročelnik

Dr. sc. Marinko Ogorec, prof. v. š.
e-mail: ogorecmarinko@gmail.hr

Tel: 01/6251 478


 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

KRIZNI MENADŽMENT

Pročelnik

Izv. prof. dr. sc. Željko Dobrović, dipl. ing.
e-mail: zeljko.dobrovic@vvg.hr
Tel: 01/6251 478


UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM SUSTAVIMA I PROCESIMA

Pročelnik

Dr. sc. Dinko Mikulić, prof. v. š., dipl. ing.

e-mail: dinko.mikulic@vvg.hr

Tel: 01/6230 761


INFORMACIJSKI SUSTAVI

Pročelnik

Mr. sc. Vladimir Lebinac, v. pred., dipl. ing.
e-mail: vladimir.lebinac@vvg.hr
Tel: 01/7897 643