EU Circle: predstavnici VVG-a na sastanku u Dresdenu

U Dresdenu, Njemačka, 29. i 30. kolovoza 2018.  održava se jedan od posljednjih sastanaka u sklopu projekta EU-CIRCLE, financiranog iz okvirnog programa EU-a za istraživanja i inovacije OBZOR2020.

Više  »