Uredništvo:
Alen Stranjik
Ana Mirenić
Marina Črnko
Marina Manucci
Izrada web stranica i grafički dizajn:
Simple Code d.o.o.

Webmaster:
Simple Code d.o.o.

Copyright:
©Veleučilište Velika Gorica