Najzastupljeniji internetski pretraživači danas u svijetu su Google (85%) i Yahoo (8%) kod desktop verzija, a uvjerljivo najzastupljeniji je Google (95%) kod mobilnih verzija.

Desktop:

Desktop_pretraživači

Desktop_preteživači_trend

Mobilni:

Mobilni_pretraživačiMbilni_pretr_trend

Izvor: https://netmarketshare.com/