Prema ‘Net market share’ statistikama na svjetskoj razini objavljenim u ožujku 2016. godina vide se zastupljenosti internetskih preglednika u svijetu danas.

Desktop:

Desktop_pregledniciDesktop_preglednici prema verzijama

Desktop_preglednici_trend

Mobilni:

Mobile_pregledniciMobilni preglednici po verzijama

Mobile_preglednici_trend

Izvor: https://netmarketshare.com/