Offensive Security, razvojni tim iza BackTrack-a, ovaj mjesec  izdao je novu inačicu svoje distribucije pod novim imenom – Kali Linux.

BackTrack je besplatna Linux distribucija specijalizirana za penetracijsko testiranje i elektroničku forenziku. Distribucija dolazi opremljena sa svim poznatijim besplatnim alatima iz područja mrežne sigurnosti poput Metasploit, Nmap, Wireshark, Aircrack, Kismet, Ettercap; lista je zaista preduga za nabrajanje.

Nakon 7 godina i 5 velikih izdanja BackTrack-a Offensive Security odlučio je zbog velikih promjena u zadnjoj verziji promijeniti i ime distribucije iz BackTrack 6 u Kali Linux. Sigurno najveće promjene su prelazak sa Ubuntu-a na Debian kao distribuciju na kojoj se Kali bazira i sukladnost sa FHS standardom. Za korisnike ovo znači pojednostavljenje u traženju i pokretanju potrebnih alata, traženje programa po /pentest mapi više nije potrebno. U Kali Linuxu svi alati su dostupni iz bilo koje mape.

Kali obećava nastaviti koracima BackTrack-a i kao svoje glavne osobine navodi:

  • više od 300 alata za penetracijsko testiranje,
  • razvojni tim BackTrack-a,
  • ARMEL i ARMHF podrška (uz uobičajene i386 i amd64 arhitekture ),
  • visoku razinu prilagodljivosti korisniku,
  • višejezičnu podršku,
  • i dalje potpuno besplatna distribucija.

Kali je dostupan za skidanje sa službenih stranica http://www.kali.org/ .

Izvor: TechRepublic