Zastupljenost internetskih pretraživača

Najzastupljeniji internetski pretraživači danas u svijetu su Google (85%) i Yahoo (8%) kod desktop verzija, a uvjerljivo najzastupljeniji je Google (95%) kod mobilnih verzija.

More »

Zastupljenost internetskih preglednika u svijetu

Prema ‘Net market share’ statistikama na svjetskoj razini objavljenim u ožujku 2016. godina vide se zastupljenosti internetskih preglednika u svijetu danas.

More »

Korištenje operacijskih sustava u svijetu

Prema ‘Net market share’ statistikama na svjetskoj razini objavljenim u ožujku 2016. godina vide se zastupljenosti najzastupljenijih operacijskih sustava u svijetu danas.

More »