VVG-GS--01_w

Gospodarski savjet Veleučilišta Velika Gorica strateško je savjetodavno tijelo Veleučilišta. Članovi Gospodarskog savjeta su istaknuti članovi akademske zajednice i gospodarskih subjekata te istaknute osobe iz šire društvene zajednice, čija je zadaća razvoj i pozicioniranje Veleučilišta kao središta izvrsnosti u području visokog obrazovanja i cjeloživotnog usavršavanja te predlaganje mjera za unapređenje cjelokupne djelatnosti Veleučilišta.

Savjet Veleučilišta čine predstavnici znanstvene i akademske zajednice, istaknutih gospodarskih i drugih pravnih osoba te značajne znanstveno, stručno i društveno priznate osobe.

Članovi Gospodarskog savjeta VVG-a

 1. dr. Ismet Alija
  Pravni fakultet univerziteta u Travniku
 2. dr. sc. Vladimir Andročec
  Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 3. Dražen Barišić
  gradonačelnik Velike Gorice
 4. Krešimir Beloša – Fijan
  Euroherc osiguranje d.d.
 5. dr. sc. Većeslav Bergman
  Dom zdravlja Zagrebačke županije
 6. mr. sc. Marijan Cesarik  
  Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske
 7. Damir Funčić, dipl. iur.
  Hrvatski ceh zaštitara
 8. Damir Gašparić 
  Auto Gašparić d.o.o.
 9. dr. sc. Anica Hunjet
  Sveučilište Sjever
 10. Dražen Jakopec
  Hrvatski centar za razminiranje
 11. dr. sc. Nenad Kacian
  Visoka škola za sigurnost
 12. Nino Karamatić, mag. ing. traff.
  Hrvatska kontrola zračne plovidbe
 13. dr. sc. Želimir Kešetović
  Fakultet bezbednosti, Beograd
 14. mr. sc. Gordan Kolak
  DOK-ING d.o.o.
 15. Nedžad Korajlić
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo
 16. dr. sc. Vladimir Koroman
  Brodarski institut d.o.o.
 17. Vjekoslav Kovačić
  KOVA d.o.o.
 18. mr. sc. Stjepan Kožić
  Župan Zagrebačke županije
 19. Ines Krajčak, pomoćnica ministra
  Ministarstvo unutarnjih poslova
 20. dr. sc. Tajana Krička
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 21. Ivan Lovreček
  RTL-Hrvatska
 22. Robert Markt
  Hrvatski Crveni križ
 23. Christian Matić
  Hrvatska strukovna udruga optometrista
 24. dr. sc. Vinko Morović
  Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić
 25. Brigadni general Ivica Olujić
  Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
 26. Dražen Papišta
  Splendor d.o.o.
 27. dr. sc. Jadran Perinić
  Državna uprava za zaštitu i spašavanje
 28. Vinko Prizmić
  Hrvatska gorska služba spašavanja
 29. Akademik Pavao Rudan
  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 30. Ante Sanader, dipl. ing.
  Hrvatska vatrogasna zajednica
 31. Helmer Schweizer
  Schwitzerland
 32. dr. sc. Vlado Šakić
  Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”
 33. Nives Šeremet
  Essilor Optika d.o.o.
 34. Zvonimir Šostar
  Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”
 35. dr. sc. Siniša Tatalović
  Fakultet političkih znanosti
 36. Akademik Franjo Tomić
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 37. Željko Turk
  gradonačelnik Zaprešića
 38. Darko Virovac
  Croatia Airlines
 39. Robert Wachtler
  Hrvatsko društvo optičara i optometrista
 40. Filip Zolota
  ZOLOTA IT d.o.o.

 

VVG-GS--02_w

Članovi savjeta koji su prisustvovali konstituirajućoj sjednici

 1. Akademik Pavao Rudan
  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 2. Prof. dr. sc. Vladimir Andročec
  Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 3. Prim. mr. sc. Marijan Cesarik
  Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske
 4. Prof. dr. sc. Tajana Krička
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 5. Dr. sc. Nenad Kacian
  Visoka škola za sigurnost
 6. Prof. dr. sc. Vlado Šakić
  Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”
 7. Prof. dr. sc. Vladimir Koroman
  Brodarski institut d.o.o.
 8. Gradonačelnik Željko Turk
  Udruga gradova u Republici Hrvatskoj/gradonačelnik Zaprešića
 9. Ivan Lovreček
  RTL-Hrvatska
 10. Damir Funčić, dipl. iur.
  Hrvatski ceh zaštitara
 11. Dražen Jakopec
  Hrvatski centar za razminiranje
 12. Darko Virovac
  Croatia Airlines
 13. Nino Karamatić, mag. ing. traff.
  Hrvatska kontrola zračne plovidbe
 14. Christian Matić
  Hrvatska strukovna udruga optometrista
 15. Helmer Schweizer
  Švicarska (Optika)
 16. Nives Šeremet
  Essilor Optika d.o.o.
 17. Dražen Papišta
  Splendor d.o.o.
 18. Vlado Starčević
  Auto Gašparić d.o.o.
 19. Filip Zolota
  ZOLOTA IT d.o.o.

 

Konstituirajuća sjednica Gospodarskog savjeta Veleučilišta Velika Gorica održana je 9. travnja 2015. godine.

DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

 1. Otvaranje i uvodna riječ Dekana
 2. Imenovanje članova Savjeta
 3. Usvajanje Poslovnika Savjeta
 4. Izbor i imenovanje predsjednika Savjeta
 5. Predstavljanje Strategije razvoja Veleučilišta Velika Gorica
 6. Rasprava /sugestije i prijedlozi vezani za Strategiju/
 7. Zaključak sjednice

 

Predlagatelj Dnevnog reda konstituirajuće sjednice Gospodarskog savjeta
dekan Veleučilišta mr. sc. Ivan Toth:

Poštovani članovi Gospodarskog  savjeta,

upoznali smo vas s Veleučilištem Velika Gorica, s time kako smo startali, što smo sve napravili, gdje smo sada i kako se vidimo u budućnosti,  kako bi nam i vi mogli u našim ciljevima pomoći.

Vaša mišljenja bit će nam vrlo bitna i za novu strategiju Veleučilišta  koju radimo za period od 2015. do 2020. godine.  Bez gospodarstva, znanosti i bez suradnih ustanova naši studenti neće biti konkurentni na tržištu rada. Mislim da je prošlo vrijeme kada smo mogli stvarati kadrove za burzu rada. Nemamo više prava na takve greške. Moramo stvarati kadrove koji trebaju našem gospodarstvu i koji imaju znanja i kompetencije kakvi su nam potrebni.

Ovaj Savjet je strateško savjetodavno tijelo Veleučilišta Velika Gorica, osnovano da svojim znanjem i utjecajem koje njegovi članovi imaju u svojim sredinama, pozitivno utječe na razvoj VVG-a i njegove studijske  programe. Što Veleučilište očekuje od ovog savjetodavnog tijela navedeno je u zadacima Gospodarskog savjeta koji su redom navedeni I u Poslovniku Gospodarskog savjeta Veleučilišta Velika Gorica.

VVG-GS--04_w

Zadaci Gospodarskog savjeta

Savjet kao savjetodavno tijelo Veleučilišta predlaže Upravi Veleučilišta:

 • strateške ciljeve i pravce razvojne politike Veleučilišta,
 • mjere i prijedloge vezane uz unapređenje i prilagodbe studijskih programa potrebama gospodarstva i tržišta rada,
 • prijedloge unapređenja programa cjeloživotnog usavršavanja i obrazovanja,
 • prijedloge u svezi poboljšanja suradnje s gospodarskim subjektima, javnim sektorom i drugim pravnim osobama,
 • prijedloge u svezi pripreme i provedbe zajedničkih projekata vezanih uz programe i fondove Europske unije,
 • prijedloge za proširivanje nastavnih baza i uvjeta  za provođenje nastavnog procesa, vježbi i  prakse studenata Veleučilišta,
 • načelne mjere i poduzimanje aktivnosti usmjerenih unapređenju i razvoju Veleučilišta.

Zaključci prve sjednice Gospodarskog savjeta

 1. Članovi savjeta upoznati su s radom, uspjesima i potrebama Veleučilišta Velika Gorica.
 2. Veleučilište ima jasan cilj kamo ide i što želi napraviti u budućnosti kroz pet , odnosno, kroz prve dvije godine. To je, prije svega, revizija svih studijskih programa koje treba uskladiti s tržištem rada i zahtjevima tehnologije.
 3. Veleučilište od Gospodarskog savjeta očekuje potporu kroz rad u mini savjetima po studijskim programima i radna tijela koja bi pomogla razvoju Veleučilišta
 1. Veleučilište teži povećanju broja stranih studenata te je potrebno povećati opseg studijskih programa koji bi se izvodili na engleskom jeziku. Uz postojeći stručni studij očne optike Veleučilište želi uvesti i specijalistički diplomski stručni studij iz područja očne optike i optometrije.
 2. Veleučilište teži provedbi dodatnog cjeloživotnog usavršavanja kako bi uz visokoškolsko obrazovanje koje provodi na svojim studijima stvarali i dodanu vrijednost u korist cijele društvene zajednice.
 3. Veleučilište želi bolje povezivanje s gospodarstvom i stvaranje novih nastavnih baza te kroz izgradnju novog objekta osigurati veći broj laboratorija za provedbu praktične nastave, uz već postojeću podršku suradnih ustanova.
 4. Članovi savjeta iskazali su želju za suradnjom i usmjeravanju Veleučilišta kako bi svi zajedno postigli što bolje rezultate, i u smislu razvoja Veleučilišta i u smislu obrazovanja kadra koji će pridonijeti razvoju gospodarske slike našeg društva u cjelini.
 5. Gospodarski savjet pridonijet će učinkovitijem usmjeravanju stjecanja ishoda učenja i kompetencija studenata u skladu sa stvarnim potrebama tržišta rada u Hrvatskoj, ali i izvan zemlje, s ciljem bržeg zapošljavanja završenih studenata te većem i kvalitetnijem doprinosu razvoju gospodarstva.

Predsjedništvo Gospodarskog savjeta

Dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Ivan Lovreček, zamjenik predsjednika Uprave RTL-a Hrvatska

Damir Gašparić, Auto Gašparić d.o.o.