AnnexV-logo

EU Recipe

U svibnju 2014. godine, Konzorcij sačinjen od partnera iz Republike Hrvatske, Republike Srbije i Kraljevine Švedske sudjelovao je na natječaju Europske komisije za projekte prevencije i pripravnosti u području civilne zaštite i  iznenadnog onečišćenja mora, s prijedlogom projekta na temu zaštite kritične infrastrukture, pod nazivom „Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe“ (RECIPE).


logoEUEU CIRCLE

EU-CIRCLE je istraživački projekt koji financira Obzor 2020, novi program istraživanja i inovacija Europske Unije, s ciljem procjene otpornosti međusobno povezanih i međuovisnih kritičnih infrastruktura na klimatske promjene. Projekt,  u trajanju od 36 mjeseci (1. lipnja 2015. – 1. lipnja 2018.) i s ukupnim budžetom od 7,3 milijuna eura, okuplja vodeće europske istraživačke/akademske ustanove, vladine organizacije, meteorološke službe te industrije, mala i srednja poduzeća iz područja klimatologije i zaštite kritične infrastrukture.


Specijalistički diplomski stručni studij optometrije

Veleučilište Velika Gorica kao nositelj projekta i Učilište Ambitio kao partner razvit će novi Specijalistički diplomski stručni studij optometrije na engleskom jeziku.
Razvojem kurikuluma novog studija koji će se u potpunosti izvoditi na engleskom jeziku, Veleučilište Velika Gorica će doprinijeti internacionalizaciji hrvatskog visokog obrazovanja i potaknuti rast stope dolazne mobilnosti studenata.


KOZMOK – krizni menadžment, optometrija, održavanje zrakoplova i motornih vozila – okvir kvalifikacija

Projekt provodi Veleučilište Velika Gorica u partnerstvu s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Hrvatskim društvom optičara i optometrista. Razdoblje provedbe projekta je dvije godine počevši s 22. ožujka 2019. sve do 22. ožujka 2021. Ukupna vrijednost projekta je 3.981.904,36 kn i financiran je u potpunosti iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta jest unaprijediti studijske programe Veleučilišta utemeljene na standardima zanimanja i kvalifikacija primjenom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Projektom će se također unaprijediti kvaliteta i nastavna djelatnost Veleučilišta te unaprijediti optometrijski laboratorij opremom u vrijednosti od 440.000 kn.


Provedba HKO u stručnim studijima računarstva

Veleučilište Velika Gorica sudjeluje kao projektni partner u projektu „Provedba HKO u stručnim studijima računarstva“. Nositelj projekta je Visoko učilište Algebra, a projektni partneri uz VVG su i Tehničko veleučilište u Zagrebu, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Veleučilište u Bjelovaru, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultet elektronike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, HUP, Visoka škola za informacijske tehnologije i Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina. Glavni ciljevi projekta su razvoj i izrada 5 standarda zanimanja u području računarstva u skladu sa smjernicama za izradu standarda zanimanja te razvoj i izrada 9 standarda kvalifikacija koje se stječu završetkom stručnih studija računarstva u skladu sa smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija. Projekt je započeo 22. ožujka 2019. i predviđeno trajanje je 36 mjeseci, zaključno s 22. ožujkom 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3.836.901,74 kn te je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda.


DroneWISE

Koordinator europskog projekta DroneWISE je University of Applied Sciences for Public Administration in Bavaria (HföD) iz Njemačke, a konzorcij uz Veleučilište Velika Gorica čine Saher Europe OU sa sjedištem u Estoniji, European Institute Foundation iz Bugarske, The Center for Security Studies (KEMEA) iz Grčke i Rinigard d.o.o. iz Hrvatske. Projektom će se tijekom dvije godine izraditi niz praktičnih mjera za pripremu i poboljšanje odgovora ustanova u slučaju terorističkih napada bespilotnim letjelicama na javnim površinama. Projekt je prijavljen pod pozivom ISFP-2019-AG-PROTECT Fonda za unutarnju sigurnost, a Europska komisija je konzorciju odobrila financiranje 90% ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 1.190.718,00 eura. S obzirom na stručnost i bogato akademsko iskustvo u području upravljanja u kriznim uvjetima i kriznog menadžmenta, uloga Veleučilišta unutar konzorcija bit će posebno važna u izradi strategije zapovijedanja, kontrole i koordinacije stručnjaka iz ustanova koje prve odgovaraju na krizu te osmišljavanju i testiranju pilot-programa osposobljavanja za odgovor na krizu napada bespilotnih letjelica. Kombinacija svih praktičnih mjera koje će se razviti projektom značajno će poboljšati koordiniran odgovor ustanova na krizu, a javne površine bit će zaštićenije od napada bespilotnim letjelicama.