AnnexV-logo

EU Recipe

U svibnju 2014. godine, Konzorcij sačinjen od partnera iz Republike Hrvatske, Republike Srbije i Kraljevine Švedske sudjelovao je na natječaju Europske komisije za projekte prevencije i pripravnosti u području civilne zaštite i  iznenadnog onečišćenja mora, s prijedlogom projekta na temu zaštite kritične infrastrukture, pod nazivom „Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe“ (RECIPE).


logoEUEU CIRCLE

EU-CIRCLE je istraživački projekt koji financira Obzor 2020, novi program istraživanja i inovacija Europske Unije, s ciljem procjene otpornosti međusobno povezanih i međuovisnih kritičnih infrastruktura na klimatske promjene. Projekt,  u trajanju od 36 mjeseci (1. lipnja 2015. – 1. lipnja 2018.) i s ukupnim budžetom od 7,3 milijuna eura, okuplja vodeće europske istraživačke/akademske ustanove, vladine organizacije, meteorološke službe te industrije, mala i srednja poduzeća iz područja klimatologije i zaštite kritične infrastrukture.


Specijalistički diplomski stručni studij optometrije

Veleučilište Velika Gorica kao nositelj projekta i Učilište Ambitio kao partner razvit će novi Specijalistički diplomski stručni studij optometrije na engleskom jeziku.
Razvojem kurikuluma novog studija koji će se u potpunosti izvoditi na engleskom jeziku, Veleučilište Velika Gorica će doprinijeti internacionalizaciji hrvatskog visokog obrazovanja i potaknuti rast stope dolazne mobilnosti studenata.


KOZMOK – krizni menadžment, optometrija, održavanje zrakoplova i motornih vozila – okvir kvalifikacija

Projekt provodi Veleučilište Velika Gorica u partnerstvu s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Hrvatskim društvom optičara i optometrista. Razdoblje provedbe projekta je dvije godine počevši s 22. ožujka 2019. sve do 22. ožujka 2021. Ukupna vrijednost projekta je 3.981.904,36 kn i financiran je u potpunosti iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta jest unaprijediti studijske programe Veleučilišta utemeljene na standardima zanimanja i kvalifikacija primjenom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Projektom će se također unaprijediti kvaliteta i nastavna djelatnost Veleučilišta te unaprijediti optometrijski laboratorij opremom u vrijednosti od 440.000 kn.