EU-CIRCLE potaknuo je osnivanje nacionalne savjetodavne skupine dionika

koja se sastoji od organizacija krajnjih korisnika i stručnjaka u tome polju.

Koordinator

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH “DEMOKRITOS” – Grčka

Partneri

Akademske i istraživačke ustanove

 • Veleučilište Velika Gorica (Hrvatska)
 • University of Exeter (Ujedinjeno Kraljevstvo)
 • Akademia Morska W Gdyni (Poljska)
 • University Of Salford (Ujedinjeno Kraljevstvo)
 • European University Cyprus (Cipar)
 • Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.v (Njemačka)

Nacionalne meteorološke službe

 • Helenska nacionalna meteorološka služba/Ministarstvo nacionalne obrane (Grčka)
 • Državni hidrometeorološki zavod (Hrvatska) i Meteorologisk institutt (Norveška)

Nacionalne kontaktne točke za provedbu Direktive 114/2008 o zaštiti kritične infrastrukture

 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje (Hrvatska)
 • Centar za sigurnosne studije (Grčka)

Specijalizirana stručna tijela

 • Entente Pour La Forêt Méditerranéenne, (Francuska)
 • Vijeća Torbayja (Ujedinjeno Kraljevstvo)

Industrija, malo i srednje poduzetništvo

 • Aditess d.o.o. (Cipar)
 • Satways d.o.o. (Grčka)
 • D’Appolonia Spa (Italija)
 • Xuvasi d.o.o. (Ujedinjeno Kraljevstvo)
 • MRK Management Consultants d.o.o. (Njemačka)
 • Artelia Eau Et Environnement SAS (Francuska)