Titula: dr. sc. Ivan Nađ, prof. v. š., mag. krim.
Phone number: +385 1 4952 121

Obrazovanje

Osnovnu školu završio u Dražu, Srednju školu za unutarnje poslove u Zagrebu te Fakultet fizičke kulture Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2011. na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu na poslijediplomskom stručnom studiju (smjer kriminalistike), obranivši stručni magistarski rad na temu „Obiteljska ubojstva u Republici Hrvatskoj“, stekao je akademski stupanj magistar kriminalistike. Godine 2009. na Univerzitetu „Sv. Kiril i Metodij“, Pravni fakultet „Justinijan Prvi“ u Skopju u Republici Makedoniji, na poslijediplomskom studiju Kaznenog prava i kriminologije obranivši magistarski rad pod nazivom „Uloga policije kod poduzimanja radnji u svrhu osiguranja dokaza u kaznenom postupku“ stekao je znanstveni stupanj magistar pravnih znanosti u području kaznenog prava. Godine 2011. na istom fakultetu doktorirao je iz područja Kaznenog prava obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Privatna zaštita u Jugoistočnoj Europi“ te stekao znanstveni stupanj doktor pravnih znanosti.

Profesionalna, znanstvena i nastavna karijera

 • 2012. Viši predavač na Veleučilištu Velika Gorica na Studiju upravljanja u kriznim uvjetima i specijalističkom studiju Krizni menadžment
 • 2001. – 2012. Vanjski predavač na Visokoj policijskoj školi
 • 2011. – 2013. Savjetnik direktora – odgovorna osoba za poslove privatne zaštite, Zaštita Zagreb d.d.
 • 2008. – 2010. Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave
 • 2005. – 2008. Zamjenik Glavnog ravnatelja policije
 • 2001. – 2005. Pomoćnik direktora AKD – Zaštite d.o.o.
 • 2000. – 2001. Načelnik Policijske uprave bjelovarsko bilogorske
 • 1994. – 2000. Načelnik Sektora kriminalističke policije MUP-RH
 • 1993. – 1994. Načelnik Policijske uprave Splitsko dalmatinske
 • 1991. – 1993. Pomoćnik načelnika sektora za operativne poslove PU zagrebačke
 • 1990. -1991. Zapovjednik policijske postaje Zračne luke Zagreb „Pleso“
 • 1987. – 1990. Operativni radnik za stručnu izobrazbu, šef odsjeka za stručnu izobrazbu
 • 1977. – 1987. Operativni radnik za pozorničko patrolnu djelatnost, operativni radnik za kontrolu putovnica

Autorski i koautorski objavio je 10 knjiga i više od 50 znanstvenih i stručnih radova iz područja policijskog prava, kriminalistike, privatne zaštite te radova koji se odnose na sustav upravljanja kvalitetom.

U okviru izdavačke djelatnosti od 2013. godine obavlja poslove urednika Zbornika radova međunarodne konferencije „Dani kriznog upravljanja“. Tijekom 2014. godine sudjelovao je u pripremi i organizaciji I. ljetne škole Veleučilišta Velika Gorica u Kampusu Sveučilišta u Zadru pod nazivom „Analiza rizika kritičnih infrastruktura“ u trajanju od 120 sati, te u organizaciji i pripremi programa i tečaja cjeloživotnog obrazovanja iz područja kritičnih infrastruktura.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, Bosna i Hercegovina, izabran je 2013. godine u znanstveno nastavno zvanje docent u znanstvenom polju kaznenog prava.

Usavršavanje

 • Certifikat Menadžera kvalitete
 • Certifikat QMS Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2000.

Članstva, povjerenstva i projekti

Član Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

 • 2005. – 2008. Imenovan je od strane Vlade Republike Hrvatske za nacionalnog koordinatora za suzbijanje organiziranog kriminala.

Hobi

Biciklizam, tenis, ribolov