Titula: dr.sc. Dinko Mikulić, prof. v. š., dipl. ing.
Phone number: +385 1 62 30 761

Obrazovanje

 • Osnovna škola, Proložac
 • Srednja tehnička škola, Zagreb
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Profesionalna, znanstvena i nastavna karijera

 • Asistent na Tehničkoj vojnoj akademiji, Zagreb
 • Docent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 • Savjetnik u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske
 • Savjetnik tvrtke DOK-ING Zagreb
 • Profesor visoke škole na Veleučilištu Velika Gorica

Nastavni predmeti:

 • Motorna vozila
 • Građevinski strojevi
 • Metodologija istraživačkog rada

Autor je velikog broja stručnih i znanstvenih radova (vidi CROSBI)

Izbor znanstvenih i stručnih radova:

 1. Mikulić, D., Matika, D., Mendek, T.: Otkrivanje i neutralizacija ugroza od improviziranih eksplozivnih naprava (tipa CBRN-CIED), Međunarodna konferencija “Dani kriznog upravljanja” Zbornik radova. Velika Gorica, 2013.
 2. Mikulić, D., Stojković, V., Mihaljević, B., Lebinac, V.: Specijalistički diplomski stručni studij za vojnostručne specijalnosti „Obrambeno inženjerstvo“, Međunarodna konferencija “Dani kriznog upravljanjaZbornik radova. Velika Gorica, 2012.
 3. Mikulić, D., Matijaščić, Z., Stojković, V.: Temelji razvoja vojne proizvodnje u domovinskom ratu 1991-1993. Međunarodna konferencija “Dani kriznog upravljanja” Zbornik radova. Velika Gorica, 2011.
 4. Mikulić, D., Majetić, V.: Development of Electric Automobile in Croatia // ANNUAL 2009 OF THE CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING. Zagreb: CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING, Zagreb 2009. str. 191-204.
 5. Mikulić, D., Koroman, V., Majetić, V.: Development challenges of humanitarian demining machines // Proceedings 11th European Regional Conference of the ISTVS, Bremen, 2009.
 6. Mikulić, D.: Doprinos mehaničkog razminiranja // 10 GODINA RADA HRVATSKIH ZNANSTVENIKA NA PROBLEMIMA RAZMINIRANJA, Zagreb : HCR-centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o., 2008, str. 27-40.
 7. Muck, D. Mikulić, D., Koroman, V., Klak, S.: Design of a Forklift with Telescopic Boom // Proceedings 16th International Conference of ISTVS, TORINO 2008.
 8. Mikulić, D., Toth, I., Stojković, V.: Protuminska kriza – iskorištena šansa razvoja // Međunarodna konferencija “Dani kriznog upravljanja”, Zbornik radova. Velika Gorica 2008, str.145-166.
 9. Mikulić, D., Marušić, Ž., Stojković, V.: Evaluation of Terrain Vehicles Mobility. // Strojarstvo. 48 (2006) , 5-6; 309-319. Časopis tiskan i izdan 2007. godine.
 10. Mikulić, D., Koroman V.: Development of a heavy demining machine. ISTVS, Proceedings of the 15th International Conference International Society for Terrain-Vehicle Systems, Integration of Technologies 2005, Hayama, Japan.

Napomena: Najbolji članak koji je dobio priznanje ISTVS konferencije: BEST SESSION PAPER AWARD, ISTVS 2005 JAPAN, New Product.. Članak tiskan u znanstvenom časopisu Journal of Terramechanics 44 (2007), 5; 365-369.

Izbor knjiga:

 1. Mikulić, D.: Motorna vozila. Teorija i konstrukcija podvozja, Veleučilište Velika Gorica. Knjiga 420 str., ISBN 978-953-7716-51-6, Velika Gorica, 2014.
 2. Mikulić, D.: Design of Demining Machines, Knjiga 213 str., Springer-Verlag London 2013. ISBN 978-1-4471-4503-5.
 3. Mikulić, D.: Aktivni sustavi sigurnosti motornih vozila, Veleučilište Velika Gorica. Knjiga 132 str., ISBN 978-953-7716-13-4, Velika Gorica 2011.
 4. Mikulić, D.: Kočnice motornih vozila, Veleučilište Velika Gorica. Knjiga 132 str., ISBN 978-953-7716-01-1, Velika Gorica 2010.
 5. Mikulić, D.: Tehnika za razminiranje, suvremene metode i oprema, strojevi za razminiranje, Hrvatski centar za razminiranje. Knjiga, 268 str., ISBN: 953-97317-1-2, Zagreb – Sisak, 1999.
 6. Mikulić, D.: Građevinski strojevi. Konstrukcija, proračun i uporaba. Knjiga, 261 str., ISBN: 953-97317-04, Zagreb 1998.

Posebni doprinos znanosti i proizvodnji

Dobitnik je godišnje nagrade za 2008. godinu „RIKARD PODHORSKY“ Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) za osobito vrijedno znanstveno i stručno dostignuće koje ima primjenu u neposrednoj proizvodnji koje je unaprijedilo suradnju s gospodarstvom te doprinijelo unaprjeđenju rada Akademije i njezinoj afirmaciji u svijetu, a ostvareno je tijekom proteklih pet godina.

Usavršavanje

 • Disertacija, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 • Tvornica automobila, Maribor; Remontni zavod ,Bregana
 • Pedagoško – didaktičko osposobljavanje, Zagreb
 • Pedagoško – didaktička umijeća suvremenog nastavnika, VVG

Članstva, povjerenstva i projekti

 • Član Akademije tehničkih znanosti Republike Hrvatske
 • Član povjerenstva za kvalitetu, VVG
 • Član udruge Sigurnost u prometu
 • Član TO 523, Humanitarno razminiranje
 • Voditelj složenih projekta u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske
 • Voditelj razvoja mehaničkog razminiranja HCR-CRTO
 • Voditelj tehnologijskog projekta Teleskopski viličar (BI)
 • Voditelj izrade Studije izvodljivosti školovanja i osposobljavanja vojno stručnih specijalista za potrebe OS RH

Hobi

Planinarenje