Titula: mr. Mirela Karabatić, v. pred., dipl. oec.
Phone number: +385 1 6222 501

Obrazovanje

 • 2012. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – poslijediplomski stručni studij Upravljanje industrijskim marketingom
 • 1997. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu – studij za dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika
 • 1996. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu –Diplomirani ekonomist

Profesionalna, znanstvena i nastavna karijera

 • 2013. Izbor u nastavno zvanje višeg predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana menadžment i upravljanje
 • 2011. – izvodi nastavu na predmetu Statistika na studiju Očna optika
 • 2008. – Veleučilište Velika Gorica, predmet Menadžmet i poduzetništvo
 • 2008. Izbor u nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana menadžment i upravljanje
 • 2003. – 2008. Veleučilište Velika Gorica – stručni suradnik na predmetu Menadžment i poduzetništvo
 • 2001. – 2003. Veleučilište u Splitu, Studij u Zagrebu – stručni suradnik na predmetu Poslovna statistika
 • 1998. – 2001. „Klarus d.o.o.“ Split- poslovi plana i analize malih poduzeća
 • 1993. – 1995. Poslovni časopis „Profit“ – vanjski suradnik

Usavršavanje

2009. Quality Management Development Programme ISO 9001:2008 Quality System Auditing