Titula: Sonja Drugović, str. sur., bacc. ing. opt.

Obrazovanje

 Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka optometrije