Prijavu je moguće popuniti i ovdje:

(Upute za plaćanje možete vidjeti ovdje)

Opći podaci

 

Za polaznike kojima tvrtke ili ustanove plaćaju pohađanje Cisco akademije:

 

Potvrda