Croatian(HR)English (United Kingdom)
Get Viagra Prescription
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
RASPOREDI NASTAVE

Raspored nastave po prostorijama, ZIMSKI SEMESTAR 2014_15, zadnja promjena 27.8.2014.

Raspored se usklađuje. Moguće su manje promjene.

Prilozi:

13.08.2014. 13:36:14

Krizni menadžment, Raspored nastave, ZIMSKI SEMESTAR 2014_15, zadnja promjena 27.8.2014.

Raspored se usklađuje. Moguće su manje promjene.

Prilozi:

13.08.2014. 13:25:12

Informacijski sustavi, Raspored nastave, ZIMSKI SEMESTAR 2014_15, zadnja promjena 13.8.2014.

Raspored se usklađuje. Moguće su manje promjene.

Prilozi:

13.08.2014. 13:15:26

Upravljanje logističkim sustavima i procesima, Raspored nastave, ZIMSKI SEMESTAR 2014_15, zadnja promjena 27.8.2014.

Raspored se usklađuje. Moguće su manje promjene.

Prilozi:

13.08.2014. 13:04:06

Očna optika, Raspored nastave, ZIMSKI SEMESTAR 2014_15, zadnja promjena 27.8.2014.

Raspored se usklađuje. Moguće su manje promjene.
Nije unesen raspored Optometrijske prakse i Laboratorijskih vježbi.
Raspored po nastavnim grupama odredit će se neposredno prije početka nastave.


Prilozi:

13.08.2014. 12:43:33

Upravljanje u kriznim uvjetima, Raspored nastave, ZIMSKI SEMESTAR 2014_15, zadnja promjena 13.8.2014.

Raspored se usklađuje. Moguće su manje promjene.
Raspored po nastavnim grupama odredit će se neposredno prije početka nastave.

Prilozi:

13.08.2014. 12:27:39

Održavanje računalnih sustava, Raspored nastave, ZIMSKI SEMESTAR 2014_15, zadnja promjena 13.8.2014.

Raspored se usklađuje. Moguće su manje promjene.
Raspored po nastavnim grupama odredit će se neposredno prije početka nastave.

Prilozi:

13.08.2014. 12:12:23

Održavanje zrakoplova, Raspored nastave, ZIMSKI SEMESTAR 2014_15, zadnja promjena 13.8.2014.

Raspored se usklađuje. Moguće su manje promjene.

Prilozi:

13.08.2014. 11:57:15

Održavanje motornih vozila, Raspored nastave, ZIMSKI SEMESTAR 2014_15, zadnja promjena 13.8.2014.

Raspored se usklađuje. Moguće su manje promjene.

Prilozi:

13.08.2014. 11:43:55

Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj