Croatian(HR)English (United Kingdom)
Buying Viagra Online To Australia
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Stručni studiji
Studij održavanje računalnih sustava
Stručni studiji - Održavanje računalnih sustava

 

Pročelnik studija: Viši predavač mr.sc. Vladimir Lebinac lebi

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka informacijske tehnologije

Kratica: bacc. ing. techn. inf.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Broj mjesta: 60 redovitih i 60 izvanrednih

Stručni studij održavanja računalnih sustava namijenjen je stjecanju znanja i vještina potrebnih za uporabu i održavanje računalnih sustava s primjenom u različitim područjima, od automatizacije poslovanja do ugradbenih računala za nadzor različitih industrijskih i energetskih procesa.

Studij osposobljava polaznike za obavljanje poslova potpore uvođenja računala u različite segmente poslovnog procesa i poslove održavanja računalnih sustava, kao što su: odabir i konfiguriranje računala i programske podrške prema zahtjevima poslovnog procesa, podrška pri razvoju programske podrške, održavanje baza podataka, konfiguriranje i održavanje računalnih mreža, konfiguriranje i održavanje operacijskih sustava, nadzor nad sigurnosti računalnog sustava i podataka (zaštita od neovlaštenog pristupa, planiranje izrade sigurnosnih kopija podataka), te konfiguriranje i održavanje računala za nadzor i upravljanje u industrijskim, energetskim i drugim procesima.

 

Održavanje računalnih sustava je studij koji nudi stručnu usmjerenost sa znatnim praktičnim dijelom nastave. Budući da je posebno izražen nedostatak stručnjaka za održavanje računalnih sustava, koji bi bili spona između projektanata informacijskih sustava, specijalista za određene hardverske ili softverske tehnologije i samih korisnika informacijskih sustava, stvoren je program obrazovanja stručnjaka informatičkih tehnologija čije kompetencije zadovoljavaju zahtjeve današnjeg tržišta.

Plan i program studija osmišljen je tako da u jednakoj mjeri zastupa kolegije iz područja projektiranja informacijskih sustava, softverskih i hardverskih tehnologija, što je naročito značajno za buduće inženjere održavanja računalnih sustava, koji su danas među najtraženijim profilima računalnog usmjerenja na tržištu u Hrvatskoj i svijetu.

Završetkom stručnog studija Održavanja računalnih sustava stječu se znanja i vještine potrebne za rad na poslovima u području održavanja računalnih sustava i potpore korisnicima računala.

Prvostupnici ovog studija osposobljeni su za samostalno rješavanje stručnih problema planiranja, razvoja, implementacije računalnih sustava te njihove sigurnosti i zaštite.

Zanimanja u kojima će se zapošljavati inženjeri održavanja računalnih sustava

Potreba za zapošljavanjem inženjera održavanja računala postoji u različitim područjima rada. To su sljedeći poslovi ili zanimanja:

Poslovi održavanja računalnih sustava:

 • izrada optimalnih konfiguracija osobnih računala za različite poslove
 • odabir i konfiguriranje programske potpore prema zahtjevima poslovnog procesa
 • podrška projektiranju i izradi programske podrške
 • održavanje baza podataka
 • konfiguriranje i održavanje računalnih mreža
 • konfiguriranje i održavanje operacijskih sustava
 • nadzor nad sigurnosti računalnog sustava i podataka (zaštita od neovlaštenog pristupa, planiranje izrade sigurnosnih kopija podataka)
 • konfiguriranje i održavanje računala za nadzor i upravljanje industrijskim, energetskim i drugim procesima

Poslovi podrške korisnicima:

 • obuka korisnika za rad na računalu i uporabu različitih aplikacija
 • postavljanje i konfiguriranje operacijskog sustava i aplikacija na računalima korisnika

 

Nastavni plan studija Održavanje računalnih sustava

Obvezni predmeti:

I semestar II semestar
Matematika I.
Fizika
Elektrotehnika I.
Građa i uporaba računala
Programiranje
Engleski jezik I.
Izborni kolegij A1*
Matematika II.
Simbolička logika
Algoritmi i strukture podataka
Operacijski sustavi I.
Elektrotehnika II.
Engleski jezik II.
Izborni kolegij A2*
III semestar IV semestar

Matematika III.
Baze podataka
Operacijski sustavi II.
Računala i procesi
Osiguravanje i kontrola kvalitete
Engleski jezik III
Izborni kolegij B1*

Uredske aplikacije
Računalne mreže
Računalno upravljanje procesima
Komunikologija
Managemet i poduzetništvo
Održavanje računalnih sustava i mreža
Izborni kolegij B2*
V semestar VI semestar
Izborni kolegij B3*
Održavanje računala
Stručna praksa - Projektni zadatak
Projektiranje informacijskih sustava
Sigurnost informacijskih sustava
Završni rad

Izborni predmeti:

Osnove ekologije
Psihologija stresa
Formalni jezici i prevodioci
Diskretna matematika
Uređaji računalnih sustava
Internet infrastruktura
Modeliranje podataka
Web aplikacije
Programiranje baze podataka
Zaštita podataka
Dokumentacija informacijskih sustava
Programski jezik C
Sistemsko programiranje za Linux
Logističko inženjerstvo
Izborni kolegij (prema zahtjevu naručitelja)

 

Dopusnica za ORS (PDF, 265 kb)

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Utorak, 06 Studeni 2012 15:46
 
Studij upravljanja u kriznim uvjetima
Stručni studiji - Upravljanje u kriznim uvjetima

Pročelnik studija: Viši predavač dr.sc. Branko Mihaljević mihaljevic

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima

Kratica: bacc. ing. admin. chris.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Broj mjesta: 60 redovitih i 60 izvanrednih

Upravljanje u kriznim uvjetima je studij namijenjen osobama koje donose odluke i/ili osiguravaju stručnu podršku donositeljima odluka u pravnim osobama i jedinicama lokalne i područne uprave, jedinicama državne uprave, a posebice sustava zaštite i spašavanja u policiji i vojsci. Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama (poplave, požari, potresi) ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, terorizam i sl.), djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događanja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njene posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Kompetencije završenih stručnjaka ovog studija su planiranje i provođenje preventivnih mjera za sprečavanje i ublažavanje posljedica kriza ili katastrofa u poduzećima ili čovjekovoj okolini općenito te pružanje stručne pomoći i koordinacija stručnih timova i opreme nakon krize ili katastrofe.

U shematskom prikazu koji slijedi prikazane su neke od temeljnih zadaća i poslova u procesu upravljanja u kriznim uvjetima:

km_graf

Praktični dio nastave ovog studija provodi se u suradnji sa odgovarajućim institucijama državne uprave (npr. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, ministarstva, županije, gradovi i općine),u pravnim osobama od posebnog interesa i značaja za zaštitu i spašavanje (Javne vatrogasne postrojbe, Centri 112, Hitna medicinska služba, Hrvatski crveni križ, Služba potrage, Služba traženja i spašavanja na moru, Gorska služba spašavanja itd.) i drugim velikim tvrtkama i suradnim institucijama Veleučilišta.

 

Nastavni plan studija Upravljanje u kriznim uvjetima

Obvezni predmeti:

I semestar II semestar
Kemija zagađivala
Fizika
Informatika I
Civilna obrana
Osnove teorije sustava i sigurnosti
Matematika
Izborni kolegij A1*
Engleski jezik I
Terorizam
Statistika
Graditeljstvo
Osnove sigurnosti tehnoloških sustava
Psihologija kriza
Prirodna ugrožavanja
Engleski jezik II
Izborni kolegij A2*
III semestar IV semestar

Antropogena ugrožavanja
Operativni centri i komunikacijski sustav
Normativno uređenje zaštite i spašavanja
Topografija i GIS
Zaštita podataka
Engleski jezik III
Izborni kolegij B1*

Logistika i sigurnost
Vođenje i zapovijedanje
Procjena rizika
Krizno planiranje
Zaštita osoba i imovine
Izborni kolegij B2*
Izborni kolegij B3*
V semestar VI semestar
Krizni menedžment
Kritična infrastruktura
Sanitetska skrb u uvjetima krize
Projektni zadatak
Izborni kolegij B4*
Izborni kolegij B5*
Obavješćivanje i odnosi s javnošću
Stručna praksa
Završni rad

Izborni predmeti:

Geokemija okoliša
Metode procjene utjecaja na okoliš
Ekologija
Informatika II
Gospodarenje otpadom
Oružja za masovno uništenje
Menadžment i poduzetništvo
Zaštita mora
Zaštita zraka
Komunikologija
Upravljanje vodama
Zaštita od zračenja
Meteorologija i okoliš
Izborni kolegij (prema zahtjevu naručitelja)

 

Dopusnica za UKU (PDF, 265 kb)

AddThis Social Bookmark Button
 
Studij održavanje zrakoplova
Stručni studiji - Održavanje zrakoplova

 

 

Pročelnik studija: pred. Omer Pita
Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zrakoplovnog inženjerstva
Kratica: bacc. ing. aeronaut.
Način studiranja: redovni i izvanredni studij
Broj mjesta: 35 redovitih i 35 izvanrednih

Održavanje zrakoplova je studij koji obuhvaća obrazovanje na području organizacije održavanja i provedbe tehnologije održavanja zrakoplova i zrakoplovnih sustava i opreme za civilno i ratno zrakoplovstvo. Studenti stječu znanja iz konstrukcije i značajki zrakoplova, elektrotehničkih i strojarskih sustava i opreme zrakoplova, organizacije i tehnologije održavanja zrakoplova, zrakoplovnih sustava i opreme, provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanja i kontrole kvalitete sustava održavanja zrakoplova u skladu s normama.
Završetkom stručnog studija Održavanja zrakoplova stječu se znanja i vještine potrebne za rad na poslovima u području održavanja zrakoplova.
Prvostupnici ovog studija mogu samostalno rješavati stručne probleme planiranja, organizacije, tehničke zaštite i upravljanja tehnološkim procesima u svim fazama sustava održavanja zrakoplova i opreme zrakoplova u skladu s normama kontrole ispravnosti zrakoplova.
Studenti koji završe stručni studij Održavanja zrakoplova osposobljeni su za obavljanje civilnih poslova, poslova u vojsci i policiji u području održavanja zrakoplova:

 • planiranje održavanja zrakoplova i zrakoplovne opreme;
 • organizacija procesa održavanja zrakoplova i zrakoplovne opreme;
 • provedba tehnologije održavanja zrakoplova i zrakoplovne opreme;
 • upravljanje kvalitetom u sustavu održavanja zrakoplova i zrakoplovne opreme;
 • definiranje i provedba mjera tehničke zaštite na radu u procesu održavanja zrakoplova i zrakoplovne opreme;
 • rješavanje ostalih pitanja održavanja ispravnosti zrakoplova.

Nastavni plan studija Održavanje zrakoplova

Obvezni predmeti:

I semestar II semestar
Matematika  I
Fizika
Kemija
Elektrotehnika
Informatika  I
Tehničko  crtanje i dokumentacija
Engleski  jezik I
Izborni  kolegij A1*
Matematika  II
Termodinamika
Elementi  konstrukcija
Materijali  i toplinska obrada
Mehanika
Čvrstoća  konstrukcija
Inženjerska  mjerenja
Engleski  jezik II
III semestar IV semestar
Osnove  aerodinamike i mehanike leta
Sustavi i  oprema zrakoplova I.
Zrakoplovne  tehnologije
Osiguravanje  i kontrola kvalitete
Psihofiziologija  rada
Propisi  zračne plovidbe
Engleski  jezik III
Izborni  kolegij A2*
Konstrukcija  zrakoplova
Sustavi i  oprema zrakoplova II.
Pogon  zrakoplova I
Osnove  automatskog upravljanja
Izborni  kolegij A3*
Izborni  kolegij A4*
V semestar VI semestar
Pogon  zrakoplova II
Održavanje  zrakoplova I
Stručna  praksa - Projektni zadatak
Održavanje  zrakoplova II
Helikopteri
Izborni  kolegij A5*
Završni  rad

Izborni predmeti:

Osnove ekologije
Programiranje
Nerazorna ispitivanja u zrakoplovstvu
Hidraulika i pneumatika
Management i poduzetništvo
Normizacija i mjeriteljstvo
Izborni kolegij (prema zahtjevu naručitelja)

 

Dopusnica OZR (PDF, 256 kb)

AddThis Social Bookmark Button
 
Studij održavanje motornih vozila
Stručni studiji - Održavanje motornih vozila
Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Pročelnik studija: prof. dr. sc. Dinko Mikulić mikulic

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila

Kratica: bacc. ing. mech.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Broj mjesta: 35 redovitih i 35 izvanrednih

 

 

Brojnost i raznovrsnost osobnih, teretnih, terenskih i specijalnih vozila u privatnom vlasništvu i u gospodarstvu općenito ukazuje na potrebu za stručnim osobljem koji su osposobljeni za organizaciju i provedbu održavanja motornih vozila. Studij Održavanja motornih vozila u koraku je s zahtjevima svijeta suvremenih tehnologija te educira stručnjake za uporabu visoko sofisticiranih uređaja u održavanju gospodarskih i osobnih automobila. Studenti stječu znanja iz konstrukcije i značajki vozila i njegovih uređaja, organizacije i tehnologije održavanja vozila, provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanje i kontrole kvalitete sustava održavanja vozila u skladu s normama.

 

Završetkom stručnog studija Održavanja motornih vozila stječu se znanja i vještine potrebne za rad na poslovima u području održavanja motornih vozila.

Prvostupnici ovog studija mogu samostalno rješavati stručne probleme planiranja, organizacije, tehničke zaštite i upravljanja tehnološkim procesima u svim fazama sustava održavanja motornih vozila u skladu s normama kontrole ispravnosti motornih vozila.

Studenti koji završe stručni studij Održavanja motornih vozila osposobljeni su za obavljanje slijedećih poslova u području održavanja motornih vozila:

 • planiranje održavanja motornih vozila;
 • organizacija procesa održavanja motornih vozila;
 • provedba tehnologije održavanja motornih vozila;
 • upravljanje kvalitetom u sustavu održavanja motornih vozila;
 • definiranje i provedba mjera tehničke zaštite na radu u procesu održavanja motornih vozila;
 • rješavanje ostalih pitanja održavanja ispravnosti motornih vozila.

Nastavni plan studija Održavanje motornih vozila

Obvezni predmeti:

I semestar II semestar
Matematika I
Fizika
Kemija
Elektrotehnika
Informatika I
Tehničko crtanje i dokumentacija
Engleski jezik I
Izborni kolegij A1*
Matematika II
Termodinamika
Elementi konstrukcija
Materijali i toplinska obrada
Mehanika
Čvrstoća konstrukcija
Inženjerska mjerenja
Engleski jezik II
III semestar IV semestar

Motori
Pogonska goriva i maziva
Motorna vozila
Električna i elektronička oprema
Osiguravanje i kontrola kvalitete
Osnove tehničke sigurnosti
Engleski jezik III

Građevinski strojevi
Hidraulika i pneumatika
Osnove automatskog upravljanja
Managemet i poduzetništvo
Izborni kolegij A2*
Izborni kolegij A3*
V semestar VI semestar
Održavanje vozila I
Izborni kolegij A4*
Stručna praksa - Projektni zadatak
Održavanje vozila II
Organizacija servisa
Izborni kolegij A5*
Završni rad

Izborni predmeti:

Osnove ekologije
Psihologija stresa
Psihofiziologija rada
Programiranje
Mehanička obrada
Vojna motorna vozila
Specijalna motorna vozila
Ispitivanje motornih vozila
Logističko inženjerstvo
Normizacija i mjeriteljstvo
Izborni kolegij (prema zahtjevu naručitelja)

alt OMV_Dopusnica.pdf

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Utorak, 06 Studeni 2012 15:48
 
Studij očna optika
Stručni studiji - Očna optika

Pročelnik studija: Prof.dr.sc. Božidar Vojniković

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka optometrije

Kratica: bacc. ing. opt.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Studij očne optike namijenjen je osobama koje žele raditi u području optometrije i očne optike. Završetkom stručnog studija Očna optika stječu se znanja i vještine iz optometrijske djelatnosti.

Stručne kompetencije: optička korekcija refrakcijskih i drugih anomalija oka, samostalno određivanje i primjena potrebnih naočala, kontaktnih leća i ostalih pomagala za poboljšanje vida, prepoznavanje anomalija vidnog sustava, ergonomija gledanja, savjetovanje o pravilnoj uporabi naočala i kontaktnih leća te ostalih pomagala za vid.

Opće kompetencije: samostalno vođenje poslovanja djelatnosti očne optike i optičarske radnje, marketing, vođenje financija, primjena pravnih propisa u području očne optike, organizacija i provedba mjera zaštite na radu i zaštite okoliša vezanu uz djelatnost u skladu s važećim EU i hrvatskim normama i zakonima, opća znanja iz područja dijagnostike oka.

.

 

Nastavni plan

Obvezni predmeti:

 

I semestar

 

 

II semestar

Matematika (2+2)
Fizika (2+1)
Osnove anatomije i fiziologije (3+1)
Fizikalna optika (2+1)
Informatika I (2+2)
Engleski jezik I (1+1)
Izborni kolegij (2+1)

Geometrijska optika (2+2)
Anatomija i fiziologija oka (2+1)
Optički i optometrijski instrumenti (2+2)
Očna optika (2+4)
Osnove farmakologije (2+0)
Engleski jezik II (2+1)
Izborni kolegij (2+1))

 

III semestar

 

 

IV semestar

Menadžment i poduzetništvo (2+1)
Osnove kemije i kemija kontaktnih leća(2+1)
Refrakcija i binokularni vid I (2+5)
Osnove opće patologije i bolesti oka (3+1)
Ergonomija gledanja (2+1)
Engleski jezik III (1+1)
Izborni kolegij (2+1)

Kontaktne leće I (2+3)
Tehnologija optičkih materijala i okvira I (2+2)
Refrakcija i binokularni vid II (2+3)
Refrakcija dječjeg uzrasta i ambliopija (1+1)
Optometrijska praksa I (0+4)
Engleski jezik IV (1+1)
Izborni kolegij (2+1)

 

V semestar

 

 

VI semestar

Refrakcija i binokularni vid III (2+3)
Starenje oka i refrakcija oka (1+1)
Kontaktne leće II (2+2)
Proizvodno inženjerstvo (2+2)
Optometrijska praksa II (0+6)
Izborni kolegij (2+1)

Kontaktne leće III (2+2)
Refrakcija i binokularni vid IV (2+3)
Izborni kolegij (2+1)
Optometrijska praksa III (0+6)
Završni rad (0+6)

 

Izborni predmeti:

Psihologija stresa (2+1)
Komunikacijske vještine (2+1)
Radna pedagogija (2+1)
Poduzetničko projektiranje (2+1)
Osnove prava i pravni propisi (2+1)
Zaštita na radu (2+1)
Osiguranje i kontrola kvalitete (2+1)
Suvremeni optički proizvodi (2+1)
Etika u optici (2+0)
Komunikologija (2+1)
Psihofiziologija rada (2+1)
Informatika II (2+1)
Optički instrumenti i ciljničke naprave (2+1)
Proizvodno inženjerstvo (2+1)

 

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu:

Osnove istraživanja i statistike (2+2)
Biokemija (2+2)
Zdravstvena psihologija (1+1)
Zdravstvena njega (3+0)
Psihički razvoj čovjeka (2+1)
Neurologija (2+0)

 

Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti u Zagrebu:

Radna psihologija (2+2)
Fizikalne štetnosti (3+3)
Medicina rada (3+2)

alt OPT_Dopusnica.pdf  

 

AddThis Social Bookmark Button
 


Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj