Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra En Gel
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Cijena

ECTS sustav omogućava veliku fleksibilnost u načinu plaćanja.

Ukoliko već imate položene ispite na drugom visokom učilištu, nakon njihove procjene i priznavanja na Veleučilištu Velika Gorica, u sljedećem semestru umanjuje se iznos školarine za priznate ECTS bodove.

AddThis Social Bookmark Button


Cijena studija: Upravljanje u kriznim uvjetima

Redoviti i izvanredni studenti

Semestar I II III IV V VI
ECTS bodova 30 30 30 30 30 30
Cijena ECTS boda 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn
Cijena po semestru 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn

Plaćanje školarine vrši se u 4 obroka po semestru.

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Utorak, 15 Lipanj 2010 22:07
 
Cijena studija: Održavanje računalnih sustava

Redoviti i izvanredni studenti

Semestar I II III IV V VI
ECTS bodova 30 30 30 30 30 30
Cijena ECTS boda 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn
Cijena po semestru 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn

Plaćanje školarine vrši se u 4 obroka po semestru.

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Utorak, 15 Lipanj 2010 22:09
 
Cijena studija: Održavanje motornih vozila

Redoviti i izvanredni studenti

Semestar I II III IV V VI
ECTS bodova 30 30 30 30 30 30
Cijena ECTS boda 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn
Cijena po semestru 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn

Plaćanje školarine vrši se u 4 obroka po semestru.

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Utorak, 15 Lipanj 2010 22:08
 
Cijena studija: Održavanje zrakoplova

Redoviti i izvanredni studenti

Semestar I II III IV V VI
ECTS bodova 30 30 30 30 30 30
Cijena ECTS boda 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn 226,33 kn
Cijena po semestru 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn 6.790,00 kn

Plaćanje školarine vrši se u 4 obroka po semestru.

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Utorak, 15 Lipanj 2010 22:04
 
Cijena studija: Očna optika

Redoviti i izvanredni studenti

Semestar I II III IV V VI
ECTS bodova 30 30 30 30 30 30
Cijena ECTS boda 416,33 kn 416,33 kn 416,33 kn 416,33 kn 416,33 kn 416,33 kn
Cijena po semestru 12.490,00 kn 12.490,00 kn 12.490,00 kn 12.490,00 kn 12.490,00 kn 12.490,00 kn

Plaćanje školarine vrši se u 4 obroka po semestru.

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Utorak, 15 Lipanj 2010 22:05
 
Cijena spec. studija: Logistika

Troškovi razredbenog postupka i upisa: 350,00 kn

Školarina za jedan semestar: 7.190,00 kn

Troškovi mentorstva, obrane diplomskog rada i tiskanje diplome: 1800,00 kn

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 21 Srpanj 2014 10:54
 
Cijena spec. studija: Krizni menadžment

Troškovi razredbenog postupka i upisa: 350,00 kn

Školarina za jedan semestar: 7190,00 kn

Troškovi mentorstva, obrane diplomskog rada i tiskanje diplome: 1800,00 kn

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 21 Srpanj 2014 10:54
 
Cijena spec. studija: Informacijski sustavi

Troškovi razredbenog postupka i upisa: 350,00 kn

Školarina za jedan semestar: 7190,00 kn

Troškovi mentorstva, obrane diplomskog rada i tiskanje diplome: 1800,00 kn

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 21 Srpanj 2014 10:53
 

KLASA: 602-04/14-14/016
URBROJ: 238/31-132-050-14-02
Velika Gorica, 17. srpnja 2014.

Na temelju članka 37. Statuta Veleučilišta Velika Gorica, Stručno vijeće Veleučilišta donosi

ODLUKU

O TROŠKOVIMA RAZREDBENOG POSTUPKA, UPISA, ŠKOLARINAMA I DRUGIM TROŠKOVIMA NA STRUČNIM STUDIJIMA VELEUČILIŠTA VELIKA GORICA

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova razredbenog postupka, upisnog postupka, školarine na preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima koje izvodi Veleučilište Velika Gorica (u daljnjem tekstu Veleučilište), iznos naknada troškova organizacije promocije te drugi oblici plaćanja na preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Veleučilišta.

Članak 2.

(1) Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente koji akademske 2014/15. godine upisuju 1. godinu preddiplomskih stručnih studija: Održavanje računalnih sustava, Održavanje motornih vozila, Održavanje zrakoplova ili Upravljanje u kriznim uvjetima iznosi 6.790,00 kn po semestru.

(2) Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente koji akademske 2014/15. godine upisuju 1. godinu studija Očne optike iznosi 12.490,00 kn po semestru.

(3) Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente koji akademske 2014/2015. godine upisuju 1. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija Krizni menadžment, Upravljanje logističkim sustavima i procesima i Informacijski sustavi iznosi 7.190,00 kn po semestru.

(4) Školarina se plaća po semestru u 4 (četiri) rate sukladno ispostavljenom računu.

Članak 3.

(1) Administrativni troškovi upisa, indeksa, matičnog lista i osobnika za preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije iznose 300,00 kn.

(2) Troškovi izrade iskaznice (X-ice) za studente Veleučilišta iznose 50,00 kn.

Članak 4.

(1) Na završetku studija Veleučilište izdaje diplomu na hrvatskom jeziku i dopunsku ispravu o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku. Troškovi tiskanja diplome na hrvatskom jeziku i dopunske isprave o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku ne naplaćuju se.

Članak 5.

(1) Visina naknade troškova za organizaciju svečane promocije (tiskanje diplome na engleskom jeziku, izrada kapa, najam tôga, fotografiranje i CD sa slikama s promocije, zakuska) iznosi 1.800,00 kn.

(2) Visina naknade troškova za organizaciju svečane promocije (tiskanje diplome na engleskom jeziku, izrada kapa, najam toga, fotografiranje i CD sa slikama s promocije, zakuska) za studente koji su upisali specijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi u ljetnom semestru akademske 2013/2014. godine i studente koji u akademskoj 2014/2015. godini upisuju drugu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Krizni menadžment iznosi 500,00 kn.


Članak 6.

(1) Visina naknade za postupak vrednovanja i priznavanja ECTS bodova ostvarenih na nekom drugom visokom učilištu iznosi 300,00 kn.

(2) Troškovi izdavanja prijepisa ocjena iznose 50,00 kn.

(3) Troškovi izdavanja nastavnog plana i programa preddiplomskog stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija iznose 50,00 kn.

(4) Troškovi izdavanja duplikata indeksa iznose 300 kn.

(5) Troškovi izdavanja duplikata iskaznice (X-ice) iznose 50,00 kn.

(6) Troškovi postupka ispisa studenta sa stručnih ili specijalističkih diplomskih stručnih studija iznose 100,00 kn.

Članak 7.

(1) Ova Odluka stupa na snagu nadnevkom donošenja, a primjenjuje se od akademske 2014/15. godine, s time da se retroaktivno primjenjuje i na studente koji su upisali specijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi u ljetnom semestru akademske 2013/2014. godine.

(2) Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka od 22. svibnja 2014. godine.

D e k a n

mr.sc. Ivan Toth, v. pred., prof.

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 21 Srpanj 2014 11:01
 


Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj