Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra Online Purchase
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150

vvg_fb_transp_150

cisco_vvg_transparent_150

b_optika

wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

LoginFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian

Košarica za knjige

Your cart is empty
Publications
Tiskana izadanja Veleučilišta Velika Gorica
AddThis Social Bookmark Button


ODLUKA o kupnji knjiga izdanja VVG po povlaštenoj cijeni
Publications - Knjižnica
There are no translations available.

ODLUKA

o kupnji Izdanja Veleučilišta Velika Gorica po povlaštenoj cijeni

Osobe koje imaju mogućnost kupnje izdanja Veleučilišta Velika Gorica po povlaštenoj cijeni su:

 1. Studenti i bivši studenti (alumni) Veleučilišta Velika Gorica
 2. Nastavno i nenastavno osoblje Veleučilišta Velika Gorica

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Veleučilišta Velika Gorica.

Dekan

mr.sc. Ivan Toth, v.pred., prof.
AddThis Social Bookmark Button
 
Publications - Knjižnica
There are no translations available.

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE:
-----------------------
ponedjeljak – petak
10.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
subota 10.00 – do 15.30 Knjižnica radi svaku drugu subotu i to:
14. i 28. rujna 2013.
12. i 26. listopada 2013.
9. i 23. studenoga 2013.
7. i 21. prosinca 2013.
11. i 25. siječnja 2014.
8. i 22. veljače 2014.

-----------------------PAUZA od 12,00h – do 13,00h-----------------------

Knjižničar: Ivan Turković
Tel: 01 7772 736
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
AddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Wednesday, 02 April 2014 12:11
 
OSNOVE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD KATASTROFA
Publications - Books
There are no translations available.

osnove_zast_i_spas_od_katastrofa

new_icona

Autor: Ivan Toth, Damir Čemerin, Petar Vitas
Tematsko područje: upravljanje u kriznim uvjetima
Broj stranica: 199
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2011.
ISBN: 978-953-7716-21-9

Kvalitativne značajke

 • Opći karakter knjige: stručna
 • Podrška lakoj primjeni: udžbenik
 • Prvenstveni čitatelji: studenti, ostali

Cijena: 180,00 kn
(za studente VVG: 90,00 kn)

K024
Qty
Student VVG?
NE DAKratki sadržaj:

U navedenoj knjizi je obrađen povijesni razvoj civilne zaštite u Hrvatskoj od samih početaka organiziranja civilne zaštite u RH do zaključnih razmatranja o organiziranosti i djelovanju civilne zaštite u RH te donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju. U nastavku štiva studenti mogu čitati o pojmu, podjeli i obilježjima katastrofa te vrstama, oblicima i posljedicama ugrožavanja. Također su obrađene teme planiranja u zaštiti i spašavanju, upravljanja u katastrofama i suvremeni sustavi zaštite i spašavanja.                                    Knjiga je namijenjena prvenstveno studentima Veleučilišta Velika Gorica koji su na studiju Upravljanja u kriznim uvjetima.

AddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Thursday, 07 February 2013 10:34
 
UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU I OSNOVE MATEMATIKE
Publications - Books
There are no translations available.

elementarna_vj_i_stat

new_icona

Autor:Boris Čulina, Nikola Majstorović
Tematsko područje: matematika
Broj stranica: 434
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012.
ISBN: 978-953-7716-30-1

Kvalitativne značajke

 • Opći karakter knjige: stručna
 • Podrška lakoj primjeni: udžbenik
 • Prvenstveni čitatelji: studenti, ostali

Cijena: 340,00 kn
(za studente VVG: 170,00 kn)

K028
Qty
Student VVG?
NE DAKratki sadržaj:

Ova knjiga je prvenstveno namijenjena studentima računarstva  na prvim godinama studija, ali može poslužiti i studentima matematike ili filozofije, kao i svakome tko želi bolje razumjeti osnovne logičke i matematičke pojmove.  U literaturi na hrvatskom jeziku iz ovog područja postoji praznina između elementarnih uvoda u logiku i matematiku i naprednijeg materijala namijenjenog prije svega obuci budućih matematičara. Nadamo se da će ovaj udžbenik popuniti tu prazninu.

AddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Tuesday, 29 October 2013 10:12
 
UPRAVLJANJE KVALITETOM
Publications - Books
There are no translations available.

upravljanje_kvalitetom

new_icona

Autor: Dragutin Funda
Tematsko područje:krizni menadžment
Broj stranica: 327
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012.
ISBN: 978-953-7716-28-8

Kvalitativne značajke

 • Opći karakter knjige: stručna
 • Podrška lakoj primjeni: udžbenik
 • Prvenstveni čitatelji: studenti, ostali

Cijena: 250,00 kn
(za studente VVG: 125,00 kn)

K029
Qty
Student VVG?
NE DAKratki sadržaj:

U udžbeniku je obrađeno područje upravljanja kvalitetom koje, u suvremenim uvjetima, postaje poslovna funkcija kao i bilo koja druga funkcija u organizaciji. Organizacije koje su se opredijelile i obvezale na upravljanje rizikom otvorenije su prema prihvaćanju međunarodnih norma jer im njihova primjena, u potpunosti ili djelomično, može omogućiti učinkovito upravljanje rizikom te postizanje organizacijskih ciljeva. Autor udžbenika naglašava da primjena međunarodnih norma u upravljanju kvalitetom, upravljanju rizicima i kontinuitetom poslovanja može pomoći kriznom menadžmentu u rješavanju poslovnih kriza i lakšem suočavanju s izazovima ubrzanoga svjetskog tržišta.

AddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Tuesday, 29 October 2013 10:10
 
UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM SUSTAVIMA
Publications - Books
There are no translations available.

upravljanje_log_sustavima

new_icona

Autor: Kristijan Rogić, Ratko Stanković, Mario Šafran
Tematsko područje: logistika
Broj stranica: 245
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012.
ISBN: 978-953-7716-27-1

Kvalitativne značajke

 • Opći karakter knjige: stručna
 • Podrška lakoj primjeni: udžbenik
 • Prvenstveni čitatelji: studenti, ostali

Cijena: 280,00 kn
(za studente VVG: 140,00 kn)

K030
Qty
Student VVG?
NE DAKratki sadržaj:

Određivanje optimalnog prijevoznog rješenja te organizacija i provedba prijevoza robe zadaće su logističara koje uključuju i obavljanje drugih poslova s tim u svezi, kao što su primjerice zastupanje u carinskom postupku, osiguranje robe u prijevozu, ishođenje odobrenja i dozvola potrebnih u međunarodnom prometu i trgovini, zaključivanje ugovora o intermodalnom prijevozu robe i organiziranje intermodalnog prijevoza robe, kontrola ispravnosti dokumenata i obračun prevoznine, skladištenje robe, upravljanje zalihama, organiziranje dorada robe i sl.
Nabrojeni logistički procesi u funkciji su realizacije i djelovanja opskrbnih lanaca, točnije zadovoljenja potrebe da određena roba dospije na određeno mjesto u određeno vrijeme.
Navedeno ukazuje da planiranje i upravljanje logističkim sustavima nije jednostavno, već zahtijeva upućenost u problematiku poznavanja teorije sustava i kibernetike, uz istovremeno razumijevanje logističke industrije te znanja iz domene logistike, što je predočeno u dvanaest poglavlja knjige koja su fokusirana na:
-    osnove kibernetike
-    definiranje i djelovanje opskrbnog lanca
-    osnovna obilježja logističke industrije
-    poslovanje logističkih operatera
-    dimenzioniranje distribucijske mreže
-    upravljanje zalihama i
-    skladišno poslovanje.

AddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Tuesday, 29 October 2013 10:09
 
LOGISTIČKO INŽENJERSTVO
Publications - Books
There are no translations available.

logistick_inzenjerstvo

new_icona

Autor: Zdenko Matijaščić
Tematsko područje: logistika
Broj stranica: 220
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012.
ISBN: 978-953-7716-32-5

Kvalitativne značajke

 • Opći karakter knjige: stručna
 • Podrška lakoj primjeni: udžbenik
 • Prvenstveni čitatelji: studenti, ostali

Cijena: 240,00 kn
(za studente VVG: 120,00 kn)

K032
Qty
Student VVG?
NE DAKratki sadržaj:

Knjiga Logističko inženjerstvo namijenjena je studentima stručnih, specijalističkih stručnih i sveučilišnih dodiplomskih i diplomskih studija strojarskih i srodnih usmjerenja. Sadržaji u cijelosti pokrivaju kolegij Logističko inženjerstvo koji slušaju studenti stručnog studija Održavanje motornih vozila i studija Održavanje zrakoplova te specijalističkog studija Upravljanje logističkim sustavima i procesima na Veleučilištu Velika Gorica.
U prvom poglavlju obrađuju se temeljni pojmovi i definicije iz područja logistike i logističkog inženjerstva, pojašnjava se temeljna terminologija i daju se povijesne odrednice područja. Potom se obrađuju obilježja razvoja suvremenih tehničkih sredstava i zahtjeva u procesu njihove eksploatacije. 
U nastavku obrađuju se pojmovi, sadržaj i obilježja troškova u životnom ciklusu tehničkih sredstava.Posebno poglavlje posvećeno je obilježjima i zakonitostima ekonomske efektivnosti tehničkih sredstava i složenih tehničkih sustava: pouzdanosti, raspoloživosti, funkcijske pogodnosti, ali i pogodnosti za održavanje, kako u konstrukcijskom, tako i u vjerojatnosnom pogledu. Sadržaji su obogaćeni većim brojem zadataka i praktičnih primjera iz područja na sredstvima strojarskih konstrukcija.
U sljedećim poglavljima obrađuju se temeljne postavke procesa održavanja tehničkih sredstava, procesa upravljanja zalihama pričuvnih dijelova te temeljni zahtjevi i odrednice informacijskog sustava održavanja tehničkih sredstava.

AddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Tuesday, 29 October 2013 10:08
 
KEMIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI
Publications - Books
There are no translations available.

kemija_onec_tvari

new_icona

Autor: Renata Peternel
Tematsko područje: upravljanje u kriznim uvjetima
Broj stranica: 214
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012.
ISBN: 978-953-7716-36-3

Kvalitativne značajke

 • Opći karakter knjige: stručna
 • Podrška lakoj primjeni: udžbenik
 • Prvenstveni čitatelji: studenti, ostali

Cijena: 415,00 kn
(za studente VVG: 207,50 kn)

K033
Qty
Student VVG?
NE DAKratki sadržaj:

Udžbenik „KEMIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI“ autorice prof.dr.sc. Renate Peternel namijenjena je prvenstveno studentima studija Upravljanje u kriznim uvjetima na Veleučilištu Velika Gorica. Udžbenik je podijeljen u dvije velike cjeline. Prva cjelina obrađuje osnove kemije (kemijska klasifikacija tvari, osnovne separacijske tehnike smjesa, elemente, spojeve, atomsku teoriju, kemijske formule, kemijske veze, reakcije u vodenim otopinama, fizikalna svojstva otopina, plinovi i kinetičko-molekularna teorija, tekućine i krute tvari-kinetičko molekularno objašnjenje). Druga cjelina obrađuje najvažnije onečišćujuće tvari koje se mogu nači u okolišu (metali, anioni, ugljikovodici, poliklorirani bifenili, dibenzodioksini, surfaktanti, polimeri, pesticidi, onečišćujuće tvari koje određuju kakvoću zraka te radioaktivnost i zračenje). Udžbenik je bogato ilustriran, a  ima i rječnik pojmova kako bi se studentima olakšalo učenje.

AddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Tuesday, 29 October 2013 10:06
 
GORIVA I MAZIVA
Publications - Books
There are no translations available.

goriva_i_maziva

new_icona
Autor
: Đorđe Šilić
Tematsko područje: motorna vozila
Broj stranica: 244
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012.
ISBN: 978-953-7716-37-0

Kvalitativne značajke

 • Opći karakter knjige: stručna
 • Podrška lakoj primjeni: priručnik. primjeri,
 • Prvenstveni čitatelji: studenti, osoblje na održavanju vozila, ostali

Cijena: 390,00 kn
(za studente VVG: 195,00 kn)

K031
Qty
Student VVG?
NE DA


Sažetak:

Prvi dio knjige posvećen je gorivima. Nakon uvoda u kojem se nalazi kratak podsjetnik na osnovne definicije energije, energetike, energetske učinkovitosti i poznatih mehanizama izgaranja goriva, dan je sažet prikaz utjecaja konvencionalnih goriva na okoliš i klimatske promjene te suvremenih pogleda na probleme primjene obnovljivih izvora energije. U sljedećih pet poglavlja obrađena su konvencionalna goriva, onako kako se najčešće i dijele – prema agregatnim stanjima u kojima se nalaze u prirodi ili u proizvodnji, distribuciji, uporabi. U sedmom poglavlju knjige nalazi se kratak prikaz utjecaja kvalitete goriva na rad suvremenih motora s unutarnjim izgaranjem i najčešćim poremećajima dobrog rada takvih motora u pogonu vozila. Dio knjige o gorivima završen je poglavljem o neophodnom postupanju s konvencionalnim gorivima tijekom njihova skladištenja, prijevoza i uporabe.
Drugi dio knjige započinje uvodnim poglavljem o mazivima u kojemu je dan podsjetnik na osnovnu teoriju o trenju, tribologiji te osnovne činjenice o svrsi i učincima raznih vrsta podmazivanja. U sljedećem poglavlju toga dijela knjige dan je prikaz najvažnijih svojstava mazivih ulja i masti, kako mineralnih, tako i sintetskih te prikaz načina njihovih dobivanja. Dan je prikaz podjela i najvažnijih normi kojima se osigurava neophodna kvaliteta u uporabi, s naglaskom na primjenu u uporabi motornih vozila. Završno poglavlje donosi preporuke za postupanje mazivima u svim bitnim aktivnostima od proizvodnje do uporabe te zbrinjavanja nakon uporabe.

AddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Tuesday, 29 October 2013 10:05
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj