Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra Professional
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Krizni menadžment
AddThis Social Bookmark Button


O studiju: Krizni menadžment
Specijalistički studiji - Krizni menadžment

Specijalistički diplomski stručni studij kriznog menadžmenta

Pročelnik studija: dr.sc. Branko Mihaljević, v.pred. mihaljevic

Stručni naziv (M): stručni specijalist inženjer kriznog menadžmenta .

Stručni naziv (Ž): stručna specijalistica inženjerka kriznog menadžmenta.

Kratica: struč. spec ing.admin. chris.

Broj ukupnih ECTS bodova: 300 (180+120) ECTS

Način studiranja: redovni i izvanredni studij
Trajanje studija: dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra
Broj mjesta: 30 redovitih i 30 izvanrednih

Studij je namijenjen prvenstveno osobama koje se bave zaštitnim i sigurnosnim aspektima kriza u djelovanju pravnih osoba, gospodarstva, tijela jedinica lokalne i područne uprave, te tijela državne uprave.

Upravljanje u kriznim uvjetima je vrlo kompleksno i odgovorno, obuhvaća različite poslove ovisno o djelatnosti i području djelovanja pojedine pravne osobe, poduzeća ili jedinice lokalne i područne uprave kao i državne uprave. Zato je vrlo značajno uspostaviti sustav zaštite koji sprječava nastanak kriza, povećava otpornost na djelovanje i podiže razinu sposobnosti uklanjanja posljedica i oporavka, dobro poznavanje procesa možebitnih kriza i sposobnost upravljanja sustavom zaštite jeste temeljna zadaća kriznog menadžmenta.

Završetkom studija 'Specijalistički diplomski stručni studij kriznog menadžmenta' stječu se specijalistička znanja i kompetencije za samostalno rješavanje problema upravljanja krizama, vođenje procesa i sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom u javnom i privatnom sektoru, a posebice u gospodarstvu na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te usklađivanja djelovanja sa sustavom upravljanja funkcionalnom djelatnošću organizacije.

Završeni studenti će biti osposobljeni za rješavanje problema upravljanja krizama kao i upravljanje javnom i korporacijskom sigurnošću te humanitarnim i sigurnosnim operacijama u skladu s važećim nacionalnim, EU i međunarodnim relevantnim direktivama i normama.

Studenti će uspješnim završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija kriznog menadžmenta steći novih 120 ECTS bodova tako da će dobiti diplomu stručnog specijalista inženjer kriznog menadžmenta s ukupno 300 ECTS što im omogućuje nastavak studija u Hrvatskoj ili inozemstvu, sukladno zakonu.


Obvezni kolegiji

I. semestar
II. semestar
Izborni predmet A1
Izborni predmet A2
Izborni predmet B1
Izborni predmet B2

Izborni kolegiji

Dokumenti:

Krizni_menadzment_Specijalizacija_Dopusnica.pdf

Uvjeti upisa na Specijalistički diplomski stručni studij Krizni menadžment.pdf

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Srijeda, 02 Srpanj 2014 11:13
 


Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj