Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra In India
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Ostali troškovi
Troškovi upisa i studiranja
Cijena - Ostali troškovi

KLASA: 602-04/14-14/016
URBROJ: 238/31-132-050-14-02
Velika Gorica, 17. srpnja 2014.

Na temelju članka 37. Statuta Veleučilišta Velika Gorica, Stručno vijeće Veleučilišta donosi

ODLUKU

O TROŠKOVIMA RAZREDBENOG POSTUPKA, UPISA, ŠKOLARINAMA I DRUGIM TROŠKOVIMA NA STRUČNIM STUDIJIMA VELEUČILIŠTA VELIKA GORICA

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova razredbenog postupka, upisnog postupka, školarine na preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima koje izvodi Veleučilište Velika Gorica (u daljnjem tekstu Veleučilište), iznos naknada troškova organizacije promocije te drugi oblici plaćanja na preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Veleučilišta.

Članak 2.

(1) Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente koji akademske 2014/15. godine upisuju 1. godinu preddiplomskih stručnih studija: Održavanje računalnih sustava, Održavanje motornih vozila, Održavanje zrakoplova ili Upravljanje u kriznim uvjetima iznosi 6.790,00 kn po semestru.

(2) Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente koji akademske 2014/15. godine upisuju 1. godinu studija Očne optike iznosi 12.490,00 kn po semestru.

(3) Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente koji akademske 2014/2015. godine upisuju 1. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija Krizni menadžment, Upravljanje logističkim sustavima i procesima i Informacijski sustavi iznosi 7.190,00 kn po semestru.

(4) Školarina se plaća po semestru u 4 (četiri) rate sukladno ispostavljenom računu.

Članak 3.

(1) Administrativni troškovi upisa, indeksa, matičnog lista i osobnika za preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije iznose 300,00 kn.

(2) Troškovi izrade iskaznice (X-ice) za studente Veleučilišta iznose 50,00 kn.

Članak 4.

(1) Na završetku studija Veleučilište izdaje diplomu na hrvatskom jeziku i dopunsku ispravu o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku. Troškovi tiskanja diplome na hrvatskom jeziku i dopunske isprave o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku ne naplaćuju se.

Članak 5.

(1) Visina naknade troškova za organizaciju svečane promocije (tiskanje diplome na engleskom jeziku, izrada kapa, najam tôga, fotografiranje i CD sa slikama s promocije, zakuska) iznosi 1.800,00 kn.

(2) Visina naknade troškova za organizaciju svečane promocije (tiskanje diplome na engleskom jeziku, izrada kapa, najam toga, fotografiranje i CD sa slikama s promocije, zakuska) za studente koji su upisali specijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi u ljetnom semestru akademske 2013/2014. godine i studente koji u akademskoj 2014/2015. godini upisuju drugu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Krizni menadžment iznosi 500,00 kn.


Članak 6.

(1) Visina naknade za postupak vrednovanja i priznavanja ECTS bodova ostvarenih na nekom drugom visokom učilištu iznosi 300,00 kn.

(2) Troškovi izdavanja prijepisa ocjena iznose 50,00 kn.

(3) Troškovi izdavanja nastavnog plana i programa preddiplomskog stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija iznose 50,00 kn.

(4) Troškovi izdavanja duplikata indeksa iznose 300 kn.

(5) Troškovi izdavanja duplikata iskaznice (X-ice) iznose 50,00 kn.

(6) Troškovi postupka ispisa studenta sa stručnih ili specijalističkih diplomskih stručnih studija iznose 100,00 kn.

Članak 7.

(1) Ova Odluka stupa na snagu nadnevkom donošenja, a primjenjuje se od akademske 2014/15. godine, s time da se retroaktivno primjenjuje i na studente koji su upisali specijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi u ljetnom semestru akademske 2013/2014. godine.

(2) Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka od 22. svibnja 2014. godine.

D e k a n

mr.sc. Ivan Toth, v. pred., prof.

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 21 Srpanj 2014 11:01
 


Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj