Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra Cheap Online VisaCialis OnlineCialis OnlineBrand Viagra ProfessionalViagra 150mg
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

LoginFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Ostali troškovi
Cjenik ostalih troškova
Fees - Ostali troškovi
There are no translations available.

ODLUKOM Dekana Veleučilišta Velika Gorica (Ur.broj: 010-375-06/10, od 15. lipnja 2010.), propisana je visina troškova razredbenog postupka i upisa, školarine, obrane završnog i diplomskog rada i ostalih plaćanja za stručne i specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica:

 1. Administrativni troškovi upisa, indeksa, matičnog lista i osobnika za stručne i specijalističke diplomske stručne studije iznose 300,00 kn.
 2. Troškovi izrade  iskaznice (X-ice) za redovne studente iznose 25,00 kn.
 3. Visina naknade troškova za mentorstvo, organizaciju javne obrane završnog rada i tiskanja 3 primjerka (orginal +  2 kopije) svjedodžbe na hrvatskom jeziku i dopunske isprave o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku te organizaciju promocije iznosi 1.800,00 kn.
 4. Visina naknade troškova za mentorstvo, organizaciju javne obrane diplomskog rada i tiskanja 3 primjerka (original + 2 kopije) diplome na hrvatskom jeziku i dopunske isprave o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku te organizaciju promocije iznosi 2.100,00 kn.
 5. Troškovi tiskanja primjerka svjedodžbe ili diplome na engleskom jeziku dodatno iznose 800,00 kn.
 6. Visina naknade za  postupak vrednovanja i priznavanja ECTS bodova ostvarenih na nekom drugom visokom učilištu iznosi 300,00 kn.
 7. Troškovi izdavanja prijepisa ocjena iznose 50,00 kn.
 8. Troškovi izdavanja nastavnog plana i programa stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija iznose 50,00 kn.
 9. Troškovi izdavanja duplikata indeksa iznose 300 kn.
 10. Troškovi izdavanja duplikata iskaznice (X-ice) iznose 50,00 kn.
 11. Troškovi postupka ispisa studenta sa stručnih ili specijalističkih diplomskih stručnih studija iznose 100,00 kn.
AddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Tuesday, 15 June 2010 22:51
 


Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj