Croatian(HR)English (United Kingdom)
Canada Viagra
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Logistika
O studiju: Upravljanje logističkim sustavima i procesima
Specijalistički studiji - Logistika

Specijalistički diplomski stručni studij: Upravljanje logističkim sustavima i procesima

Pročelnik studija: prof.dr.sc. Dinko Mikulić mikulic

 

Skraćeni naziv: Logistika

 

Stručni naziv: stručni specijalist inženjer logistike

 

Kratica: struč. spec. ing. logist.

 

Broj ECTS bodova: 120

Ukupan broj bodova: 180+120 = 300 ECTS

 

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Trajanje studija: dvije godine (2), odnosno 4 semestra

Broj mjesta: 30 redovnih i 30 izvanrednih


 

 

Svrha studija je obrazovanje kadrova koji će uspostaviti i voditi logistički management. Puni naziv studija „Upravljanje logističkim sustavima i procesima“ upućuje na obrazovanje osoba zaduženih za planiranje, organizaciju i provedbu logističkog sustava.

 

Studij logistike je namijenjen obrazovanju polaznika za rukovoditeljske funkcije koji će doprinijeti optimizaciji i razvoju poslovanja organizacija i tvrtki koje se bave proizvodnjom, trgovačkom ili uslužnom djelatnošću do državnih poduzeća i institucija kao što su vojska, policija, te druga ministarstva i državne uprave.

 

Studij je utemeljen na specijalističkim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja logističke potpore složenim sustavima. U strukovnim vojnim, policijskim i sličnim krugovima je uvriježen pojam logistika za praćenja operacija u zemlji i inozemstvu.


 

Potreba za specijalističkim obrazovanjem u području logističkog menadžmenta javlja se kao odgovor na složenost sustava logistike i njegovih nužnih procesa optimizacije. Studij logistike obrazuje polaznike za primjenu suvremenih metoda upravljanja i provedbe. Studij je usmjeren ponajprije na nekoliko područja logističkog menadžmenta:

  • Upravljanje sustavom nabave i opskrbe
  • Upravljanje sustavom prometa i kretanja
  • Upravljanje sustavom održavanja tehničkih sredstava
  • Upravljanje sustavom održavanja objekata i infrastrukture
  • Upravljanje sustavom materijalno-financijskog poslovanja
  • i drugo

 

Studij logistike je jedinstveni studij koji pruža studentima potrebno znanje za upravljanje cjelokupnom logistikom. Namijenjen svim zainteresiranim osobama, a ponajprije osobama koje žele raditi ili već rade na poslovima logistike, a žele se doškolovati u ovom području (časnici i dočasnici Hrvatske vojske, djelatnici MUP-a, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, velikih javnih poduzeća i korporacija te dr.).

 

Završetkom studija logistike polaznici stječu znanja i vještine za samostalno upravljanje u području logističkog menadžmenta.

 

 

 

Obvezni kolegiji
I. semestar II. semestar
Osnove logistike Metodologija istraživačkog rada
Upravljanje logističkim sustavima Logističko inženjerstvo
Ekonomika poduzeća Optimizacija logističkih procesa
Izborni predmet Ai Izborni predmet Ai
Izborni predmet Bi Izborni predmet Bi
III. semestar IV. semestar
Upravljanje prometom i transportom Osiguranje kvalitete u logistici
Sustav nabave i opskrbe Strateški menadžment u logistici
Upravljanje ljudskim potencijalima Financije u logistici
Izborni predmet Ai Izborni predmet Ai
Izborni predmet Bi Završni specijalistički diplomski rad
Izborni kolegiji
I. semestar II. semestar
Primijenjena statistika Poslovni engleski
Informacijski sustavi u logistici Vojna logistika
GIS i topografija u logistici Upravljanje skladištima
Kritična infrastruktura Ubojita sredstva
III. semestar IV. semestar
Upravljanje zalihama Upravljanje zdravstvenim sustavom
Psihofiziologija rada Sigurnost logističkog sustava
Održavanje tehničkih sredstava Zbrinjavanje otpada
Međunarodni pravni temelji u logistici
Izborni predmet, na prijedlog korisnika

 

 

Dopusnica:

Dopusnica_Logistika.pdf, 488kB

 

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 11:07
 


Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj