Croatian(HR)English (United Kingdom)
25mg Viagra
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Općenito
Razredbeni postupak za specijalističke diplomske stručne studije
Specijalistički studiji - Općenito

KLASA:602-04/14-14/018
URBROJ: 238/31-132-050-14-01
Velika Gorica, 23. svibnja 2014.

Na temelju članka 27. i članka 67., stavka 2. Statuta Veleučilišta Velika Gorica i članka 37., Pravilnika o studiju, dekan Veleučilišta donosi

O D L U K U

O PROVEDBI RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS STUDENATA U PRVI SEMESTAR SPECIJALISTIČKIH DIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ 2014/15. GODINI

1. Razredbeni postupak se provodi za stjecanje prava na upis na specijalističke diplomske stručne studije KRIZNI MENADŽMENT, UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM SUSTAVIMA I PROCESIMA te INFORMACIJSKI SUSTAVI.

2. Razredbenim postupkom utvrđuje se rang-lista za upis posebno za redovni i posebno za izvanredni studij.

3. Razredbenim postupkom se valorizira prosječna ocjena položenih ispita (PS) na prethodno završenom studiju.

4. Prosječna ocjena položenih ispita izračunava se temeljem odgovarajućeg službenog dokumenta visokog učilišta na kojem je kandidat završio prethodni studij i iskazuje se na dvije decimale.

5. Ukupan broj bodova kandidata računa se po formuli: 200 * PS i iskazuje se na dvije decimale.

6. Maksimalan broj bodova pojedinog kandidata iznosi 1000.

7. Rang-liste za upis objavljuju se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Veleučilišta u roku od jednog radnog dana po isteku i zaključenja roka za prijavu kandidata za upis. Zaključenje roka za prijavu kandidata obavlja predsjednik Povjerenstva za razredbeni postupak neposredno po isteku roka za prijavu utvrđivanjem ukupnog broja prijavljenih kandidata po pojedinim studijima (redovni/izvanredni).

8. Kandidati mogu uložiti prigovor dekanu Veleučilišta na svaku objavljenu rang listu u pisanom obliku preporučeno putem pošte ili preko Studentske referade Veleučilišta u roku od 24 sata od njezinog objavljivanja na Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Veleučilišta.

9. Upis se obavlja po rang-listama (redovni/izvanredni) za pojedini studij do ispunjenja upisne kvote za pojedini studij objavljene u natječaju. Prednost pri upisu imaju kandidati s većim brojem bodova, a minimalni broj bodova za upis je 450 bodova.

10. Kandidati koji ostvare manje od 450 bodova stavljaju se na listu čekanja do zaključenja zadnjeg redovnog upisnog roka.

D e k a n

mr. sc. Ivan Toth, v. pred., prof.

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Srijeda, 28 Svibanj 2014 11:18
 


Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj