Croatian(HR)English (United Kingdom)
Buying Viagra Uk
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Osnove aerodinamike i mehanike leta

Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 2
Cilj predmeta:
Stjecanje temeljnih znanja iz aerodinamike zrakoplova o mehanici leta neophodnih za osposobljavanje za rad u području eksploatacije i održavanja.
Sadržaj predmeta:
Temeljne postavke aerodinamike: jednadžbe stanja, očuvanja mase i količine gibanja, prvi zakon termodinamike, jednadžba izentropskog strujanja, energetska jednadžba, brzina zvuka, izentropsko strujanje, nadzvučno strujanje, mlaznice. Otpor trenja: laminarni, turbulentni i miješani granični sloj. Tanki profili pod malim napadnim kutom: geometrija, aerodinamički koeficijenti, nestlačivo optjecanje, nesimetrični profili, baza podataka o profilima, utjecaj stlačivosti, princip superpozicije, kritičan Ma, superkritični profili. Nadzvučno optjecanje: Machov konus, aerodinamički koeficijenti ploče. Konačno krilo: geometrija, utjecaj krajeva, uzgon, inducirani otpor, zakrilca i pretkrilca, upravljačke površine. Tijelo. Statička stabilnost: uzgon zrakoplova, moment propinjanja zrakoplova, ravnotežni let, statička stabilnost, neutralna točka, granice središta mase, zglobni moment, utjecaj slobodnog kormila visine na neutralnu točku, sila na palici. Horizontalnim let: režim leta, potreba sila (snaga), raspoloživa sila (snaga), ovojnice, dolet (elisni i mlazni pogon), trajanje leta (elisni i mlazni pogon). Penjanje: BRC i BAC, vrijeme i potrošnja u penjanju. Spuštanje: dolet i kut. Horizontalni zaokret: polumjer, kutna brzina, opterećenje. Vertikalni zaokret: polumjer, kutna brzina opterećenje. Polijetanje i slijetanje: tehnika polijetanja, duljina zalijetanja, duljina polijetanja, opis slijetanja, spuštanje, kočenje. Ukupna energija: energetska visina, specifična snaga zrakoplova, područje uporabe zrakoplova. Ispitivanje zrakoplova: točnost mjerenja, pripreme i izvješća mjerenja, mjerenja sa zemlje (teodolitska i radarska), mjerenja na letjelici (brzine, kuta, temperature). Eksperimentalno određivanje polare, BRC, sloma uzgona. Ispitivanje polijetanja i slijetanja.
Kompetencije:
Usvojena temeljna znanja iz aerodinamike i mehanike leta primjenjiva u području održavanja zrakoplova. Osposobljenost za rad na planiranju letova u odjelu \\\\"performanse\\\\" zrakoplovne kompanije.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) predvidjeti parametre stanja (temperatura, tlak i gustoća) i gibanja zraka (brzina, poprečni presjek strujne cijevi i dr.) u uvjetima nestlačivog i stlačivog strujanja, te konstruirati mlaznicu za zadane uvjete ulaza i izlaza. 2) procijeniti da li je granični sloj laminaran ili tubulentan i izračunati kolika je sila trenja čak i slučaju kada je granični sloj laminarno-turbulentan. 3) analizirati pojave pri optjecanju krila malim, velikim, transoničnim i supersoničnim brzinama te procjeniti silu otpora i uzgona krila. 4) ustanoviti kako se pomoću predrilca i zakrilca upravlja avionom. 5) odabrati parametre elise za zadane uvjete. 6) kombinirati aerodinamičke karakteristike elemenata zrakoplova (tijela, krila i horizontalnog stabilzatora) da bi došli do aerodinamičkih karakteristika cijelog zrakoplova. 7) predvidjeti statičku stabilnost i upravljivost zrakoplova ovisno o položaju središta mase (neutralna točka) 8) osmisliti optimalne parametre horizontalnog leta zrakoplova. 9) izračunati najmanju potrošnju goriva ili najkraće vrijeme u optimalnom penjanju zrakoplova. 10) napraviti dijagram najveće kutne brzine zaokreta s obzirom na dozvoljeno naprezanje konstrukcije i s obzirom na slom uzgona te tako odrediti \\"corner speed\\" 11) usporediti kutnu brzinu u horizontalnom i vertikalnom zaokretu. 12) izračunati duljinu piste od starta zrakoplova do točke upravljivosti i od starta do točke odvajanja (TO) kao i duljinu od trenutka slijetanja do zaustavljanja
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj