Croatian(HR)English (United Kingdom)
Sildenafil 100 Mg
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Metode procjene utjecaja na okoliš

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
Upoznati studenta s ciljevima, principima, sadržajem, procedurom, tehnikama i metodama procjene utjecaja na okoliš različitih (objekata i čovjekovih) zahvata i djelatnosti
Sadržaj predmeta:
Uvod u procjene utjecaja na okoliš – povijest, cilj, principi; vrste procjene utjecaja: strateške procjene i studije utjecaja; zakonska regulativa; utvrđivanje potrebe za procjenom; utvrđivanje sadržaja procjene; predviđanje utjecaja; identifikacija mjera za smanjenje utjecaja; procjena značaja utjecaja; ekonomska procjena utjecaja na okoliš i analiza koristi i troškova; praćenje utjecaja po implementaciji zahvata; sudionici procesa procjene utjecaja; uključivanje javnosti u proces; Provjera kvalitete procjene utjecaja na okoliš; prikupljanje i priprema podataka za procjene utjecaja; interpretacija tematskih karata; integracija podataka iz tematskih karata; interpretacija procijenjenih i mjerenih podataka; korištenje GPS-a pri terenskim radovima na procjeni utjecaja; primjena DMR-a u procjeni utjecaja; prostorne analize; konflikti u prostoru; analiza nekog područja utvrđivanjem načina korištenja zemljišta, pokrova zemljišta, prirodnosti staništa, procjene i utvrđivanja tih elemenata interpretacijom snimaka; višekriterijalne analize; mjere zaštite; primjeri iz prakse.
Kompetencije:
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će moći samostalno sudjelovati u prikupljanju, pripremi, obradi i interpretaciji podataka potrebnih za procjenu utjecaja. Jednako tako će studenti biti u stanju organizirati i provesti terenske radove potrebne za procjenu utjecaja koristeći pritom kartografske (topografske i tematske) podatke, GPS i ostale moderne tehnologije. Studenti će također moći samostalno pripremiti, provesti i interpretirati podatke metodom višekriterijalne analize.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Procijeniti značaj utjecaja na okoliš 2) Identificirati mjere za smanjenje utjecaja 3) Napraviti ekonomsku procjenu utjecaja na okoliš 4) Komentirati studiju utjecaja na okoliš 5) Organizirati i provesti terenske radove potrebne za procjenu utjecaja 6) Pripremiti, provesti i interpretirati podatke metodom višekriterijalne analize
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj