Croatian(HR)English (United Kingdom)
Cialis Online
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Civilna obrana

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 0
Cilj predmeta:
Upoznati studente o potrebama, značenju, mogućnostima i modelima obrambeno – zaštitnog organiziranja civilnih struktura društva s ciljem zaštite ljudi, materijalnih i kulturnih dobra i životne sredine od svih oblika ugrožavanja. Kroz nastavne sadržaje studenti stječu opća i stručna znanja o funkcionalnim i institucionalnim elementima sustava civilne obrane, o suvremenim načinima njihovog organiziranja, pripremanja u upravljanja.
Sadržaj predmeta:
Pojam i zadaće civilne obrane. Mjesto i uloga civilne obrane u sustavu nacionalne obrane. Uporaba civilne obrane u ratu i tijekom krize. Podsustavi civilne obrane: civilna zaštita, sustavi motrenja, dojavljivanja i uzbunjivanja, dobrovoljne strukovne organizacije zaštite i spašavanja (Crveni križ, dobrovoljni vatrogasci, radioamateri, gorska služba spašavanja...). Pravne osobe koje svojom redovitom djelatnošću ostvaruju određene sadržaje obrane i zaštite, sustav obrazovanja za civilnu obranu. Oružane snage i civilna obrana. NATO i civilna obrana. Civilna obrana u suvremenom društvu. Pravno uređenje civilne obrane u RH i EU.
Kompetencije:
Studenti će steći znanja neophodna za razumijevanje sustava civilne obrane i biti osposobljeni za djelovanje u sustavu civilne obrane u kriznim uvjetima.
Ishodi učenja:
Studenti će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Razumjeti zadaće civilne obrane, kao i mjesto i ulogu civilne obrane u sustavu nacionalne sigurnosti. 2) Razlikovati civilnu obranu od podsustava civilne obrane. 3) Organizirati aktivnosti civilne obrane. 4) Razlikovati civilnu zaštitu od civilne obrane. 5) Izraditi planove zaštite civilnog stanovništva. 6) Upotrijebiti zaštitna sredstva za zaštitu stanovništva. 7) Isplanirati ulogu trgovačkih društava u civilnoj obrani.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj