Croatian(HR)English (United Kingdom)
150mg Viagra
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Menadžment i poduzetništvo

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2
Cilj predmeta:
Stjecanje znanja iz osnova poduzetništva i menadžmenta.
Sadržaj predmeta:
Definiranje menadžmenta te temeljnih funkcija menadžmenta s naglaskom na planiranje (strategija, vizija, misija, SWOT analiza) i kontrolu (primjena individualnih indeksa, apsolutne i relativne stope promjene). Mjerila uspješnosti poslovanja. Poduzetništvo. Start up poduzeća. Marketing strategija (generičke strategije) i konkurentska prednost. Poduzetnički projekt (namjena, struktura projekta i prezentacija).
Kompetencije:
Stjecanje osnovnih znanja i vještina iz menadžmenta i poduzetništva te njihova uspješna primjena kroz poduzetničke projekte. Studenti razvijaju organizacijske i poduzetničke sposobnosti te vještine analitičkog zaključivanja i interpretacije rezultata, prezentiranja i timskog rada.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Razlikovati funkcije i karakteristike menadžmenta, identificirati osnovne funkcije menadžmenta te uspostaviti povratne veze između navedenih funkcija. 2) Analizirati stanje poslovne organizacije SWOT analizom. 3) Prezentirati SWOT analizu konkretne poslovne organizacije, ustanove, grada ili regije. 4) Osmisliti misiju i viziju poslovne organizacije, ustanove, grada ili regije. 5) Izračunati individualne indekse (verižne i bazne) te interpretirati izračunate stope promjena. 6) Izračunati tempo kretanja ispitivane pojave pomoću prosječne stope promjene te interpretirati istu. 7) Razlikovati apsolutne i relativne stope promjene za određeno razdoblje te ih znati izračunati i interpretirati. 8) Napisati biznis plan ili poduzetnički projekt iz kojeg se mogu iščitavati relevantni odgovori na pitanja koja se odnose na planiranje, pokretanje, financiranje, organiziranje, vođenje, razvijanje i nadzor konkretnog poduzetničkog pothvata tijekom njegova životnog vijeka, kroz aktivizaciju i tijekom godina eksploatacije. 9) Oblikovati marketing strategiju poduzetničke ideje. 10) Napraviti prezentaciju poduzetničkog projekta te ga uspješno prezentirati.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj