Croatian(HR)English (United Kingdom)
Canada Viagra
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Krizni menadžment

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
Upoznavanje s pristupom kriznom upravljanju, osposobljavanje za planiranje i djelovanje tijekom krize kao i u eliminaciji posljedica krize.
Sadržaj predmeta:
Definicija pojma „Kriza“, svojstva krize. Vrsta kriza i katastrofa. Potencijalne krize. Posljedice kriza. Čimbenici krize. Struktura, uvjeti i dinamika kriza. Uzroci nastajanja kriza i katastrofa. Kriza sa stajališta pojedinca, poduzeća, organizacije, države. Informacije o stanjima prije krize, tijekom krize i nakon krize. Zaštita od kriza. Etika i kriza. Prevencija krize. Otpornost na krize. Svrha upravljanja kriznom, prevencija, preživljavanje i uspješan izlazak. Kriteriji uspjeha. Upravljanje u uvjetima krize. Ciljevi upravljanja, brza reakcija i izgradnja upravljačkih sposobnosti za ovladavanje nepredvidljivih događaja. Model upravljanja krizom. Planiranje za upravljanje krizom. Prevencija. Prikupljanje podataka, identifikacija rizika, procjena pojavnosti i posljedica, prosudba prihvatljivosti rizika. Plan informiranja. Snage i sredstva za intervenciju. Pojam operativnih snaga zaštite i spašavanja, redovite snage u sustavu zaštite i spašavanja, uloga vlasti u sustavu zaštite i spašavanja od lokalne uprave do državne razine. Izvješćivanje javnosti i odnosi s javnošću tijekom krize. Eliminacija krize, saniranje posljedica i vraćanje u normalno stanje. Evaluacija operacija i primjena stečenih iskustava.
Kompetencije:
Studenti stječu znanja neophodna za razumijevanje procesa upravljanja krizom u ovisnosti od uzroka i mjesta nastanka. Studenti će biti osposobljeni za organiziranje prevencije krize, pripreme djelovanja i djelovanje tijekom krize kao potpora odlučivanju u poduzećima, tijelima lokalne uprave i samouprave i tijelima državne uprave.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Razumjeti osnovne pojmove kriznog menadžmenta 2) Razumjeti koncept krize, katastrofe, vanrednog stanja i moći razlikovati njihove procese i dinamiku 3) Razumjeti uzroke nastajanja kriza i katastrofa i analizirati uvjete nastanka i sposobnost organizacije na ovladavanju možebitnih kriza 4) Razumjeti koncepte rizika i metode upravljanja rizicima 5) Analizirati sustav za upravljanje krizama nacionalnoj, lokalnoj i korporativnoj razini. 6) Razumjeti vrste i tipove kriza, kao i strategije za njihovo upravljanje analizirati sposobnost organizacije na suočavanje s krizom i predlagati mjere za ovladavanje. 7) Analizirati realnu organizaciju i sintetizirati mjere i organizaciju djelovanja u uvjetima krize 8) Predložiti i izraditi krizni plan, provoditi mjere prevencije, ovladavanja i oporavka 9) Primijeniti stečena znanja u kriznom menadžmentu poduzeća, tijelima lokalne uprave i samouprave te tijelima državne uprave.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj