Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra Prices
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Kritična infrastruktura

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
Upoznavanje s pristupom kriznom upravljanju kroz pojam kritične infrastrukture, razrada procjena ugroženosti kritične infrastrukture i planova zaštite kritične infrastrukture,
Sadržaj predmeta:
Pojmovno definiranje kritične infrastrukture prema međunarodnim standardima, pojam i definicija kritičnosti, sadržaj i karakteristike pojedinih dijelova kritične infrastrukture, izrada popisa prioriteta kritične infrastrukture, razrada po elementima pojedine kritične infrastrukture, vrste opasnosti i rizika za kritičnu infrastrukturu, pojam i definicija međuovisnosti kritične infrastrukture, sadržaj i metodologija izrade prosudbe ugroženosti i planova zaštite kritične infrastrukture, pristup u zaštiti kritične infrastrukture i iskustva pojedinih zemalja članica EU i NATO te međunarodnih institucija, međunarodna i regionalna suradnja u području planiranja i zaštite kritične infrastrukture, te obuke i uvježbavanja.
Kompetencije:
Nakon položenog ispita studenti će steći znanja o značaju i važnosti kritične infrastrukture u kriznom menadžmentu i moći izraditi procjenu ugroženosti i planove zaštite kritične infrastrukture.
Ishodi učenja:
Studenti će biti osposobljeni da strateški, organizirano i na učinkovit način planiraju definiranje kritičnosti pojedinih sustava, zaštitu kritičnih infrastruktura i sudjeluju u izradi poslovnih planova operatera kritičnih infrastruktura, te će: 1) Moći prepoznati kritičnosti pojedinih sustava i definirati potrebe njihove zaštite 2) Moći prepoznati izvanredne situacije koje ugrožavaju kritične infrastrukture i njihove dijelove 3) Povezati uzroke i posljedice kriza u kritičnim infrastrukturama, posebno zbog njihove međuovisnosti, 4) Biti u stanju planirati zaštitu kritičnih infrastruktura 5) Stručno osigurati zaštitu kritičnih infrastruktura u kriznim situacijama 6) Povezati različite državne upravne organizacije i operatere kritičnih infrastruktura u usklađivanju njihova djelovanja
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj