Croatian(HR)English (United Kingdom)
Generic Viagra In Canada
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Konstrukcija zrakoplova

Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 2
Cilj predmeta:
Upoznavanje s elementima i sustavima zrakoplovnih konstrukcija.
Sadržaj predmeta:
Uvod. Opći pojmovi. Pouzdanost i sigurnost konstrukcije. Zahtjevi plovidbenosti na čvrstoću i krutost. Osnove projektiranja zrakoplova. Osnovni dijelovi aviona: krilo (uloga, oblici, aerodinamičke značajke, opterećenja, konstrukcijske značajke, mehanizacija krila, repne površine), trup (uloga, oblici, aerodinamičke značajke, veze krilo-trup i repne površine-trup), komande (uloga i podjela komandi), podvozje (uloga, tipovi podvozja, sile i opterećenja, amortizacija), kabina (namjena, oprema za spašavanje pilota/posade), sustavi zrakoplova (gorivni sustav, zračni sustav, kisički sustav, sustav klimatizacije i presurizacije, protupožarni sustav, hidraulički sustav). Norme u zrakoplovstvu (ATA, EASA, LN).
Kompetencije:
Prepoznavanje značaja i uloge pojedinih dijelova konstrukcije zrakoplova. Prepoznavanje prirode i vrste opterećenja pojedinih dijelova konstrukcije zrakoplova. Procjena značaja eventualnog oštećenja zrakoplovne konstrukcije na plovidbenost zrakoplova. Razumijevanje tehnologije popravaka strukture zrakoplova.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Klasificirati i kategorizirati elemente konstrukcije zrakoplova 2) Identificirati elemente konstrukcije zrakoplova 3) Komentirati primijenjena tehnička rješenja kod pojedinih zrakoplova 4) Formulirati osnovna tehnička načela konstruiranja zrakoplova primijenjena na konkretnim slučajevima 5) Razlikovati različita primijenjena tehnička rješenja pri konstruiranju zrakoplova 6) Analizirati ispravnost primjene tehnologije na konkretnim slučajevima 7) Razlikovati značaj utjecaja elemenata konstrukcije zrakoplova na odabir tehnologije popravaka 8) Procijeniti utjecaj oštećenja konstrukcije zrakoplova na plovidbenost 9) Povezati zahtjeve normi sa praksom pri konstruiranju zrakoplova 10) Razlučiti različite tehnološke metode popravaka konstrukcije (strukture) zrakoplova
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj