Croatian(HR)English (United Kingdom)
Buying Viagra In The US
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Građevinski strojevi

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 3
Cilj predmeta:
Stjecanje znanja iz teorije rada i poznavanje građevinskih strojeva.
Sadržaj predmeta:
Svojstva građevinskih strojeva. Svojstva tla. Otpori kopanja tla i potrebna snaga. Vučne značajke strojeva. Hidrostatički i hidrodinamički prijenos snage na građevinskim strojevima. Utovarivači. Buldožeri. Bageri. Rovokopači. Autodizalice. Valjci i ploče za zbijanje tla.
Kompetencije:
Sposobnost analize i vrednovanja konstrukcije građevinskih strojeva.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Identificirati karakteristike građevinskih strojeva 2) Izračunati otpore rezanja tla pomoću radnog alata i potrebnu snagu za kretanje i rad stroja 3) Objasniti princip rada hidrostatičke i hidrodinamičke transmisije građevinskih strojeva 4) Izraditi i analizirati značajke odabranog građevinskog stroja 5) Opisati i vrednovati radni uređaj utovarivača (hidrauličke i mehaničke komponente) 6) Opisati radni uređaj buldožera (hidrauličke i mehaničke komponente) 7) Opisati i vrednovati značajke bagera s dubinskom lopatom 8) Opisati i vrednovati značajke autodizalica i telehendlera 9) Opisati i vrednovati značajke strojeva za zbijanje tla.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj