Croatian(HR)English (United Kingdom)
Bio Viagra Herbal
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Engleski jezik III

Ects: 3
Predavanja: 1
Vježbi: 2
Cilj predmeta:
Usavršavanje strukovne terminologije, brza i precizna razmjena informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte održavanja zrakoplova, uporaba tehničkih priručnika i rječnika.
Sadržaj predmeta:
Utvrđivanje glagolskih vremena i oblika. Modalni glagoli. Stručna terminologija: sustavi zrakoplova (uljni, rashladni, hidraulični, uređaji za kompresiju zraka u kabini i klimatizacijski uređaji), krilo, podvozje. Planovi održavanja i provjere.
Kompetencije:
Znanje stručne terminologije i vještine brze i precizne razmjene informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte zrakoplovstva. Vještine korištenja tehničkih priručnika te općih i tehničkih rječnika. Prezentacijske i komunikacijske vještine.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta, moći: 1) Analizirati problematiku obrađenu u nastavnim cjelinama. 2) Povezati novostečeno znanje s prethodnim znanjem. 3) Osmisliti i sastaviti prezentaciju stručne teme po vlastitom izboru. 4) Primjereno prezentirati stručne sadržaje. 5) Voditi stručnu raspravu. 6) Komentirati i razmjenjivati mišljenja. 7) Predložiti moguća rješenja problematike vezane uz obrađene teme iz područja održavanja zrakoplova. 8) Primijeniti gramatička pravila i stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji. 9) Napisati seminarski rad, poslovno pismo, životopis ili e-poruku na engleskom jeziku. 10) Prevesti stručni test.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj