Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra En Gel
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Engleski jezik III

Ects: 3
Predavanja: 1
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
- usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješne uporabe pri razumijevanju pisanog i govorenog jezika; - proširenje znanja i razvijanje jezičnih vještina stečenih u dosadašnjem obrazovanju u svrhu komunikacije na engleskom jeziku; - rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije (kontaktne leće, biomikroskop, tehnike osvjetljenja) - korištenje stručnih priručnika; - služenje općim i stručnim rječnicima i stručnom literaturom iz područja očne optike.
Sadržaj predmeta:
- Jezične zakonitosti –tehnike prevođenja složenica i višerječnih leksema, modalni glagoli - Opći jezični sadržaji – komunikacija, davanje uputa pacijentu, dijalozi u stvarnim situacijama, objašnjavanje problema i načina rješavanja - Stručni sadržaji – optometrijska terminologija, izrazi i kolokacije vezani uz pregled oka, biomikroskop, tehnike osvjetljavanja, pregled fluoresceinom, kontaktne leće (održavanje, rukovanje).
Kompetencije:
Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za čitanje, razumijevanje i korištenje engleske stručne literature, sposobnost komunikacije s klijentima na engleskom jeziku opisujući i analizirajući pregled biomikroskopom, odabir kontaktnih leća.
Ishodi učenja:
Nakon polaganja ovog predmeta student će moći: 1. Analizirati stručnu literaturu na engleskom jeziku 2. Komentirati obrađenu problematiku 3. Integrirati stečeno znanje sa stečenim spoznajama iz prakse 4. Prezentirati svoja saznanja o struci 5. Komentirati uočeno stanje 6. Razlikovati kontekst uporabe određenih jezičnih elemenata i izraza. 7. Kombinirati opću i stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji. 8. Primjereno upotrijebiti gramatičke obrasce i stručnu terminologiju u komunikaciji. 9. Napisati stručni tekst na engleskom jeziku.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj